Енергетски претварачи и погони

Катедра за енергетске претвараче и погоне образује електроинжењере који у току студија стичу општа знања из електротехнике као и практична знања и вештине из области енергетике, али и из других дисциплина које се негују на ЕТФ-у. Шири спектар системских знања потребан је будућим електроинжењерима како би могли решавати практичне инжењерске проблеме и отварати нове пословне могућности. Практична знања и вештине из других области оспособљавају електроинжењера да у току пројектовања исправно специфицира израду разних потребних склопова, изврши програмирање разних процеса или размену података, као и да у току радa користи технолошки напредак остварен у појединим дисциплинама.