Асинхроне машине (13Е013АСМ)

О предмету

СеместарПети
Фонд часова (П+В+Л)2+1+1
ЕСПБ5
Предавања
Рачунске вежбе
Лабораторијске вежбе
проф. др Зоран Лазаревић
aс. Милош Јечменица
aс. Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

Термини за консултације:

Проф. Лазаревић прима студенте после часова предавања и по договору путем е-поште.

Асистент Јечменица прима студенте после часова рачунских вежби и по договору путем е-поште.

Уколико студенти искажу интересовање, у договору са представницима студената могу се дефинисати фиксни термини за консултације једном или два пута седмично.

Спецификација предмета

Циљ предмета: Упознавање студената са елементима конструкције, принципом рада и карактеристикама асинхроних машина, како би били оспособљени за њихово коришћење, одржавање и избор машина одговарајућих карактеристика.

Исход предмета: Теоријска и практична знања за брзо овладавање техникама употребе у индустрији: електромоторни погони, вуча и аутоматизовани процеси.

Садржај предмета:

 • Главни конструкциони делови и улога. Намотаји статора и ротора. Навојни сачиниоци. Еквивалентно коло за проучавање стационарних стања. Основне радне карактеристке асинхроног мотора и асинхроног генератора. Регулација брзине. Неуравнотежени радни услови. Једнофазни асинхрони мотор. Динамички модел. Векторска контрола.
 • Обавезне лабораторијске вежбе из асинхроних машина: празан ход, кратак спој, радне карактеристике, пуштање у рад, регулација брзине.

Потребно предзнање: Неопходно је поседовати знања из Математике 1 и 2, Основа електротехнике 1 и 2, Физике 1, Теорије електричних кола. Врло је корисно поседовати знања из предмета Електромагнетика и Електричне машине. За извођење лабораторијских вежби потребна су основна знања из предмета Електрична мерења.

Облици наставе:

 • Предавања……………………………………………… 2 часа недељно
 • Рачунске вежбе………………………………………. 1 час недељно
 • Лабораторијске вежбе………………………….. 3х2 часа
 • Консултације и самосталан рад………….. ≈ 3-5 сати недељно

Провера знања и формирање оцене:

Писмени испит

 • Интегрални испит……………………. макс. 100 поена
  • Обухвата целокупно градиво

Обавештења

Нема нових обавештења.

Литература

Предавања

 • Бранко Митраковић, Електричне машине, Научна књига, Београд, 1986. (pdf)
 • А. Е. Fitzgerald, C. Kingsley, S. D. Umans, Electric Machinery, 6th edition, McGraw-Hill, 2003. (pdf)

Испитни рокови

Тренутно нема доступних испитних рокова.