Дипл. инж. ел. и рач. Марко Новковић, сарадник у настави

Контакт

Лабораторија бр. 89
Телефон: 011/3218-328
novkovic@etf.rs

Кратка биографија

Марко Новковић рођен је 10. фебруара 1995. године у Панчеву. Првих шест разреда основне школе завршио у Баваништу. Седми и осми разред завршио у основној школи при Математичкој гимназији у Београду као носилац дипломе „Вук Караџић“. Потом уписује Математичку гимназију у Београду, коју успешно завршава 2014. године, такође, као носилац дипломе „Вук Караџић“.

Током основног и средњошколског образовања освојио је бројне награде на државним такмичењима из математике и физике.

Основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду, уписује 2014. године. Дипломирао је у септембру 2018. на тему „Софтверска реализација обраде резултата типског огледа загревања уљног енергетског трансформатора“. Ментор приликом израде дипломског рада био је проф. др Зоран Радаковић. Током основних студија, на одсеку за Енергетику, постигао је просечну оцену 9,73. Мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду, на модулу Енергетска ефикасност уписао је у октобру 2018. године.

Током основних и мастер студија био је стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Фонда за младе таленте Републике Србије.

Од децембра 2018. године запослен на Катедри за енергетске претвараче и погоне Електротехничког факултета Универзитета у Београду, у звању сарадника у настави.

Библиографија

М. Новковић, З. Радаковић, „Модернизација лабораторијских вежби из преноса топлоте за студенте електроенергетике“, XVII међународни симпозијум ИНФОТЕХ-ЈАХОРИНА 2019, Универзитет у Источном Сарајеву, Електротехнички факултет, Јахорина, Источно Сарајево, Република Српска, Босна и Херцеговина, 2019.