Дипл. инж. Никола Војводић, сарадник у настави

Контакт

Канцеларија бр. 23

тел. 011-3218-364

vojvodic@etf.bg.ac.rs

Кратка биографија

Рођен 1995. године у Зрењанину. Основну школу завршио у Лукићеву, а средњу ЕТШ ,,Никола Тесла“ у Зрењанину. Током основне и средње школе учествовао је у бројним такмичењима из математике и физике. Радио као студент демонстратор у лабораторијама на Катедри за енергетске претвараче и погоне. На Електротехничком факултету је дипломирао на Енергетском одсеку 2018. године.

Предмети на којима је ангажован

  1. Електромоторни погони, обавезан за студенте Одсека за енергетику на 3. години студија,
  2. Регулација електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 3. или 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
  3. Практикум из електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
  4. Практикум из регулације електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
  5. Вишемоторни погони, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.