Дигитално управљање претварачима и погонима 1 (13Е013ГДПП)

Обавештења

У октобарском року се ДПП1 полаже усменим путем, 14.9. у канцеларији 27 са почеткoм од  12:00ч.

 

У септембарском року се ДПП1 полажe усменим путем, 24.8. у канцеларији 27 са почеткoм од  12:00ч.

 

********IFEC 2018********

Sa velikim zadovoljstvom želimo da vas obavestimo da je H-bridges tim na pravi način predstavio Elektrotehnički fakulteta na finalu IFEC takmičenja u Pekingu, i da je u ukupnom plasmanu osvojio 4. mesto i nagradu Best Education Impact. Pored toga, naš tim je bio jedan od najbrojnih na finalu takmičenja sa čak 7 prisutnih studenata. Prva 3 mesta zauzeli su unverziteti iz Kine, dok su iza nas ostali univerziteti iz Nemačke, SAD, Singapura, Tajvana, kao i 2 univerziteta iz Kine.

Uređaj razvijen u laboratoriji 30 je ispunio gotovo sve zahteve takmičenja. Pri finalnom testiranju uređaja, tokom 75 minuta uspešno je obavljeno 13/15 testova, pri čemu je postignut rad pri maksimalnom opterećenju (1000W) u režimu pražnjenja i nakon toga u režimu punjenja baterije. Dodatno su postignute:
– tražene energetske efikasnost pri različitim radnim režimima
– zahtevane valovitosti ulaznih/izlaznih napona i struja
– zahtevane zaštite I kontrolne funkcije uređaja (state machine sa intuitivnim menijem)
– masa uređaja, termički i zvučni uticaj na sredinu, itd…

Uskoro počinjemo sa formiranjem tima za narednu sezonu, sve zainteresovane kolege mogu da se priključe grupi  https://www.facebook.com/groups/277579529372297/ ili da se jave predmetnom asistentu putem mejla na milic.aleksandar@etf.rs

 

У јулском року се ДПП1 и ДПП2 полажу усменим путем, 14.7. у сали 59 у 12:00ч.

Термини и сале за полагање усмених испита из ЕВ, ДПП1, ДПП2 у jуну:

Предрок 7.6. канц 27, време 12:00ч

Јунски рок 23.6. сала 59, време 12:00ч

 

За предају извештаја урађених лабораторијских вежби остало је још 3 дана – последњи deadline 31.5.2018. Урађени извештај је услов за излазак на испит и ако је коректно написан не утиче на оцену.

***** IFEC 2019*****

Лабораторија за дигитално управљање енергетским претварачима и погонима и ове године формира тим студената за ИЕЕЕ такмичење International Future Energy Challenge (IFEC)

IFEC окупља највеће универзитете широм света и пружа могућност студентима-учесницима да стекну значајно искуство у пројектовању хардверских и софтверских решења. Током IFEC такмичења, студенти стичу искуства у лабораторији, развијају способност тимског рада и путују на препознатљиве дестинације широм света.

Окупљање поводом представљања IFEC такмичења и формирања тима за престојећу сезону одржаће се у петак 1.6. са почетком од 12:00ч у сали 59.

Заинтересовани студенти могу се јавити путем мејла менторима пројекта – проф др Слободан Вукосавић (boban@etf.rs), асистент Александар Милић (milic.aleksandar@etf.rs)

Додатне информације можете пронаћи на званичном сајту (http://www.h-bridges.etf.bg.ac.rs/) IFEC тима Електротехничког факултета и у лабораторијама 30, 27 и 26.

 

За предају извештаја урађених лабораторијских вежби остало је још 10 дана – последњи deadline 31.5.2018. Урађени извештај је услов за излазак на испит и ако је коректно написан не утиче на оцену.

У јунски року испит се може полагати:

у предроку 7.6. у кабинету 27 (време одржавања биће накнадно објављено)

или 23.6. у термину усменог из електричних машина (време и место одржавања биће накнадно објављени).

 

 

Термин у којем ће се држати рачунске вежбе: петком 15:00-18:00h, сала 62.

 

У оквиру курса постоје 3 лаб вежбе. Листу термина за уписивање можете наћи на линку:
https://docs.google.com/…/1oRgZQIjaxUYnvWb-VEqoAGDofO…/edit…

Термини за прву лаб вежбу означени су црвеном бојом. Термини за другу и трећу вежбу означени су сивом бојом. Сваки студент треба три пута да упише своје име у табелу (да узме један црвени и два сива термина). Упутства за лаб вежбе се налазе у секцији Материјали. Више о лаб вежбама у петак 23.3. од 15:00-18:00h у сали 62.

 

Припремни трочас за лабораторијске вежбе одржаће се у петак 23.3. са почетком у 15:00h у сали 62.

 

H-Bridges тим је у конкуренцији највећих светских унверзитета обезбедио пласман у финале IFEC такмичења,  највећег светском такмичењу у области енергетске електронике, које ће се у јулу месецу одржати у Пекингу, Кина.

 

H-Bridges је тим студената који представља лабораторију за дигитално управљање на престижном IFEC такмичењу,  највећем светском такмичењу у области енергетске електронике. Тим је обезбедио пласман у полуфинале oвогодишњег такмичења, које ће се 4. марта одржати у Сан Антонију, САД.

 

Настава на предмету почиње у четвртак 22.2. са почетком у 10:15h у сали 314.

 

О предмету

Тип предметаИзборни
Фонд часова (П+В+Л)2+1+1
ЕСПБОсновне студије: 5
Мастер студије: 6
Предавања
Рачунске вежбе
Лабораторијске вежбе
проф. др Слободан Вукосавић
aс. Александар Милић
aс. Александар Милић

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

 

Циљ предмета: 

Предмети ДПП1 и ДПП2 дају основна знања у области дигиталног управљања претварачима и погонима. Сврха курса ДПП1 је овладавање теоријом и практичном имплементацијом дигиталног управљања струјом, моментом и флуксом електричних серво мотора као и управљање радом дигитално управљаних електричних генератора у савременим изворима електричне енергије. Предмет ДПП2, Дигитално управљање кретањем, бави се проучавањем регулисања брзине, регулисања позиције и координисаног кретања у оквиру индустријских робота.

Циљ курса ДПП1 је оспособљавање студената за анализу и пројектовање система са дигиталном ширинском модулацијом, регулацијом струја, флукса и момента. Циљане вештине укључују пројектовање структуре и подешавања параметара регулације као и практична имплементација алгоритама управљања у реалном времену, што захтева познавање основних карактеристика периферијских уређаја савремених дигиталних сигналних контролера. Наставни метод и приступ је прилагођен предзнању које студенти ЕТФ имају у 8. семестру. Курс траје 14 радних недеља.

 

Садржај предмета:

Први део:

Рекапитулација: Динамички модел електричних машина.

Увод: Електрични серво мотори у улози извршних органа система за управљање кретањем. Потребна тачност и брзина реаговања у успостављању момента и флукса. Особине серво мотора са машинама за једносмерну струју и серво мотора са машинама за наизменичну струју. Дигитално управљање струјом, моментом и флуксом серво мотора у улози извршног органа у систему за управљање кретањем.

Управљање моментом и флуксом: Управљање моментом и флуксом машина за наизменичну струју са давачем на вратилу. Принципи векторског управљања. Директно (ДВУ) и индиректно (ИВУ) векторско управљање. Основе распрегнутог управљања моментом и флуксом АМ и СМ.

Дигитална имплементација ИВУ: Одређивање положаја роторског флукса на основу сигнала струје и давача на вратилу. Параметарска осетљивост и експлоатационе карактеристике погона са ИВУ.

Дигитална имплементација ДВУ: Одређивање положаја роторског флукса на основу сигнала напона и струја статора. Параметарска осетљивост и експлоатационе карактеристике погона са ДВУ. Утицај нелинеарности 3-ф транзисторског инвертора.

Други део:

Рекапитулација: Трофазни транзисторски инвертор

Потреба за управљање струјом: Основни принципи дигиталног управљање струјом. Трофазни транзисторски инвертор као актуатор напона. Дигитални ширински модулатор. DSP-имплементација прекидачког алгоритма за управљање напоном. Проблеми одабирања и реконструкције сигнала струје. Карактеристични давачи струје. Проблеми пројектовања филтра пред A/D периферијским уређајем. Шум квантизације. Дигитална филтрација и oversampling. Регулатор струје у dq-систему.

Распрезање одзива у ортогоналним осама: Синтеза структуре распрегнутог дигиталног регулатора струје. Примена IMP концепта. Одређивање параметара регулације. Проблеми у раду дигиталног регулатора струје у зони слабљења поља. Карактеристични периферијски уређаји и програмска решења регулатора струје.

Управљање серво моторима без давача на вратилу: Естимација брзине обртања, момента и флукса. Управљање АМ и СМ без давача на вратилу. Могућности за оцену положаја и/или брзине на основу жлебних хармоника, просторних хармоника поља и магнетског засићења. Практични аспекти реконструкције сигнала који се не могу мерити. Коришћење ДСП у сврху надзора и дијагностике. Практични аспекти и проблеми ДСП имплементације алгоритама за идентификацију динамичких система и алгоритама за оцену спектра. Структура, периферијски уређаји, програмирање, капацитет и брзина рада савремених ДСП.

Рад у лабораторији:

У оквиру предмета предвиђено је 14 часова рада у лабораторији. Пре лаб вежби потребно је детаљно прочитати упутства и сагледати њихову сврху и циљана знања. У случају да је студент спречен из одређених разлога да присуствује раду у лабораторији неопходно је да унапред обавести асистента о томе као и да евентуално предложи начин за надокнаду пропуштеног термина.   Програм вежбања у лабораторији садржи три вежбе и уводни трочас у лабораторијске вежбе са вежбама на табли:

  • Уводни трочас у лабораторијске вежбе (3 сата)
  • Вежба 1 (2 сата), „Вектра“
  • Вежба 2 (3 сата), „Темпус“, део 1/2, упознавање са GUI, уносом параметара, мерењем струје, дигитална регулација струје
  • Вежба 3 (3 сата), „Темпус“, део 2/2, упознавање са GUI , векторско управљање, осетљивост, дигитална регулација брзине

Урађени извештаји лабораторијских вежби представљају услов за излазак на испит. Извештаје треба доставити предметном асистенту најкасније до почетка јунског испитног рока. Детаље и обавештења везана за лабораторијске вежбе даје асистент током првих часова наставе као и електронском поштом.

Полагање испита:

Испит се полаже писмено или усмено, у зависности од броја пријављених студената. На испиту се добијају задаци слични онима рађеним на рачунским вежбама и теоријска питања у вези са обрађеним градивом на предавањима. О својим преференцијама се можете изјаснити најкасније 14 дана пре испита. О термину и начину полагања испита бићете обавештени најкасније 7 дана пре испита. Начини полагања усменог и писменог испита дати су у наставку:

Усмени испит: студент извлачи 3 питања и добија до 30 минута за припрему одговора. Након тога, студент излаже своје одговоре на питања у трајању до 15 минута (5 минута по питању).

Писмени испит: студенти добијају 4 до 5 задатака који обухватају градиво рађено на предавањима и рачунским вежбама. Писмени испит траје 3h.

 

Материјали

Предавања

Рачунске вежбе

Примери у Matlab-у

Упутства за лабораторијске вежбе

Додатна литература:

  1. С. Н. Вукосавић, Дигитално управљање електромоторним погонима, Академска мисао 2003.
  2. S.N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer 2007.
  3. Slobodan N. Vukosavic, Electrical Machines, Springer, 2012
  4. Владан Вучковић, Електрични погони, Универзитет у Београду 1997.
  5. М. Р. Стојић, Дигитални системи управљања, Универзитет у Београду 1998.
  6. Остала литература

 

Научно-истраживачки рад

Могућности и процедура израде дипломског и мастер рада

Докторске студије – за више информација о могућностима које пружа лабораторија за дигитално управљање заказати састанак са наставним професором путем мејла на boban@etf.rs

Лабораторије за дигитално управљање енергетским претварачима и погонима и електрична возила нуде прилику студентима за учешће на највећем светском такмичењу у области енергетске електронике на којем се сва стечена знања у оквиру курса ПКО могу применити у пракси. H-Bridges је тим студената који представља нашу лабораторију на овом престижном такмичењу.