Др Миомир Костић, редовни професор

Контакт

Канцеларија бр. 85
Лабораторија за испитивање нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и Лабораторија за испитивање услова радне околине (Лабораторија 89)
kostic@etf.rs
тел. 011-3370-144
тел. 011-3218-332
Пријем студената после часова или по договору.

Кратка биографија

Миомир (Боре) Костић је рођен 16.11.1956. у Врању, где је завршио основну школу и први разред гимназије. Преостала три разреда средње школе завршио је у Математичкој гимназији у Београду. Учествовао је на две међународне математичке олимпијаде (у Ерфурту 1974. и Бургасу 1975) и освојио трећу награду на другој од њих. На Електротехнички факултет у Београду (Енергетски одсек) уписао се 1975, где је, као студент генерације, дипломирао 1980 (пола године пре рока и са просечном оценом 9.50). Последипломске студије је завршио на Електротехничком факултету у Београду 1982, одбраном магистарског рада под насловом: ”Један приступ одређивању отпора распростирања једне класе сложених симетричних уземљивача”. Докторирао је 1988, такође на Електротехничком факултету у Београду, одбранивши дисертацију под насловом: ”Једна нова метода за одређивање електричних карактеристика уземљивача и њена примена на темељне уземљиваче”.

По окончању редовних студија (1980) запослио се на Електротехничком факултету у Београду као асистент приправник. Две године касније изабран је у звање асистента, а 1989. у звање доцента. У првој половини 1991, као стипендиста British Council-a, пет месеци је боравио на Wales University у Кардифу. У периоду 1991 – 1994. М. Костић је обављао функцију продекана за финансије Електротехничког факултета у Београду. У звање ванредног професора изабран је 1994, а у звање редовног професора 1999. Био је шеф Катедре за електроенергетске претвараче и погоне у два мандата (2009 – 2015).

Решењем републичког министра грађевина, у периоду 1998 – 2001. био је члан ”Републичке комисије за утврђивање испуњености услова за израду техничке документације и грађење објеката”, у оквиру које је био одговоран за комплетну област електричних инсталација. Од априла до краја 2004. обављао је функцију председника исте Комисије.

Извршио је стручну контролу око 200 пројеката капиталних трансформаторских станица, далековода и других објеката за које грађевинску дозволу издаје надлежно министарство РС. Извршио је техничку контролу неколико стотина главних пројеката електроенергетских инсталација и осветљења (Железара Смедерево, Азотара Панчево, Београдска арена, жел. станица Београд Центар,…).

Био је координатор партнера из Србије (Електротехничког факултета Универзитета у Београду и Ј. П. Електромрежа Србије) на трогодишњем EU пројекту SEETSOC (FP7-ENERGY-2008-TREN-1), 2010 – 2012.

Од 2001. председник је Југословенског комитета за осветљење, који је 2007. променио назив у Српски комитет за осветљење. У периоду 2003 – 2004. био је члан Управног одбора Инжењерске коморе Србије. Од 2008. до 2012. био је председник међународне организације из области осветљења „Balkan Light“. Док је постојала (2010 – 2015), био је потпредседник Комисије за јавно (функционално и декоративно) осветљење града Београда (председник је био градски секретар). Председавао је стручним расправама Комисије.

У периоду 2010 – 2016. члан је Матичног научног одбора за енергетику, енергетску ефикасност и рударство при Министарству просвете, науке и технолошког развоја.

Током 2012. и 2013. био је члан Радне групе Министарства енергетике која је израдила Правилник о техничким захтевима за електричне инсталације ниског напона.

Од 2015. године члан је Републичке ревизионе комисије при Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Предмети на којима је ангажован


Електроенергетске инсталације ниског напона, Електричне инсталације ниског напона 2, Електрично осветљење, Пројекат из електричних инсталација, Енергетски ефикасни системи осветљења, Специјална поглавља из електричног осветљења и Позитивни ефекти употребе бентонита у системима уземљења.

Пројекти

I Као представник Србије учествовао је у реализацији два међународна пројекта која је финансирала Европска унија:

 1. Energy Efficient Electric Lighting for Buildings, 2004 – 2008,
 2. The Physics of Lightning Flash and its Effects (био је члан Management Committee-ja овог COST P18 пројекта), 2005 – 2009.

Био је координатор демонстрационог пројекта ”Improved photometric performance and energy savings in street lighting by application of luminaires with advanced optics and sealsafe degree of protection, high pressure sodium lamps of MASTER type and step dimming ballasts” (No 401-00-36/2004-01), који су заједнички финансирали SEEA и ЕДБ (реализован током 2005. и 2006).

II Као одговорни пројектант, М. Костић је израдио следеће пројекте:

 1. ”Техничка документација електроенергетских инсталација и јавне расвете за Спортско-рекреациони центар Сурчин”, ИНВЕСТИТОР: РО ”Расадници” из Београда, 1985.
 2. ”Главни електротехнички пројекат електричних инсталација јаке струје за ”Главни поштански центар” у Земуну”, ИНВЕСТИТОР: ПТТ Београд, 1985.
 3. ”Главни електротехнички пројекат за ТС и дизел агрегат за Главни поштански центар у Земуну”, ИНВЕСТИТОР: ПТТ Београд, 1985.
 4. ”Главни пројекат реконструкције електроенергетских инсталација у ”Капетан Мишином здању”, ИНВЕСТИТОР: Универзитет у Београду, 1985.
 5. ”Главни пројекат електричних инсталација Г+Ф крила IV блока у Студентском граду на Новом Београду”, ИНВЕСТИТОР: Универзитетски центар за стандард студената – Београд, 1986.
 6. ”Главни пројекат реконструкције електроенергетских инсталација у згради техничких факултета, Булевар револуције 73, Београд”, ИНВЕСТИТОР: ЕТФ Београд, 1986.
 7. ”Техничка документација јавног осветљења ул. Слободана Пенезића- Крцуна са Тргом братства и јединства у Београду”, ИНВЕСТИТОР: РО ”Београд пут”, 1989.
 8. ”Главни пројекат декоративног осветљења фасада зграде Задужбине Николе Спасића у ул. Кнез Михаиловој бр. 33 у Београду”, ИНВЕСТИТОР: Скупштина града Београда, 1998.
 9. ”Главни пројекат декоративног осветљења фасада зграде Српске академије наука и уметности у ул. Кнез Михаиловој бр. 35 у Београду”, ИНВЕСТИТОР: Скупштина града Београда, 1998.
 10. ”Главни пројекат декоративног осветљења зидина острва Свети Стефан”, ИНВЕСТИТОР: ”Минел-Шредер” из Београда, 1998.
 11. ”Главни пројекат спољног декоративног осветљења цркве Светог Марка у Београду”, ИНВЕСТИТОР: Скупштина града Београда (био предложен за годишњу награду Скупштине града Београда), 2000.
 12. ”Главни пројекат спољног и унутрашњег декоративног осветљења цркве Свете Тројице у Врању”, ИНВЕСТИТОР: Врањска епархија, 2001.
 13. ”Главни пројекат реконструкције громобранске инсталације зграде Народне скупштине Републике Србије”, ИНВЕСТИТОР: Народна скупштина РС, 2004.
 14. ”Главни пројекат спољног декоративног осветљења зграде Земунске гимназије”, Градски парк бр. 1, Земун, ИНВЕСТИТОР: Скупштина града Београда, 2007.
 15. ”Главни пројекат електроенергетских инсталација спортског осветљења хале СЦ „Пинки“ Земун”, Инвеститор: Универзијада Београд 2009, 2008.
 16. ”Главни пројекат електроенергетских инсталација спортског осветљења хале СЦ „Вождовац“ Бањица”, Инвеститор: Универзијада Београд 2009, 2008.
 17. ”Главни пројекат електроенергетских инсталација спортског осветљења хале ЈПИ „Обреновац“, Инвеститор: Универзијада Београд 2009, 2008.
 18. ”Главни пројекат електроенергетских инсталација спортског осветљења хале СРЦ „Лазаревац“, Инвеститор: Универзијада Београд 2009, 2008.
 19. ”Главни пројекат електроенергетских инсталација спортског осветљења хале СЦ „Пинки“ Сремска Митровица”, Инвеститор: Универзијада Београд 2009, 2008.
 20. ”Главни пројекат спољног декоративног осветљења зграде Железничке станице”, Савски трг бр. 2, Београд, ИНВЕСТИТОР: Скупштина града Београда, 2010.

III М. Костић је био руководилац израде следећих студија:

 1. ”Technical and Economic Analysis of Road Lighting Solutions Based on Mesopic Vision”, Наручилац: Philips Lighting, 2004.
 2. ”Одређивање фактора одржавања приликом пројектовања осветљења саобраћајница”, Наручилац: ЕДБ, 2003.
 3. ”Техно-економско поређење употребе натријумових извора високог притиска побољшаних карактеристика (типа MASTER) и конвенционалних натријумових извора високог притиска (типа PRO) у уличном осветљењу”, Наручилац: ЕДБ, 2004.
 4. ”Утицај спектралне расподеле снаге зрачења извора светлости на видне услове у уличном осветљењу”, Наручилац: ЕДБ, 2004.
 5. ”Техно-економска анализа употребе система за континуалну регулацију светлосног флукса у уличном осветљењу”, Наручилац: ЕДБ, 2004.
 6. ”Поређење класичних (ниских) и високих стубова у осветљењу аутопутева”, Наручилац: ЕДБ, 2004.
 7. ”Реконструкција организационе шеме техничке структуре Погона јавног осветљења у градским и приградским општинама града Београда”, Наручилац: ЕДБ, 2005.
 8. ”Техно-економско поређење анкерисаних фарбаних и топло поцинкованих челичних стубова који се користе у јавном осветљењу”, Наручилац: ЕДБ, 2005.
 9. ”Релевантни аспекти квалитета, енергетске ефикасности, економичности и одржавања функционалног јавног осветљења”, Наручилац: Управа за енергетику града Београда, 2007.
 10. ”Препоруке за пројектовање, извођење и одржавање функционалног и декоративног јавног осветљења у Београду”, Наручилац: Управа за енергетику града Београда, 2007.
 11. ”Технички, економски и еколошки аспекти масовне употребе компактних флуоресцентних извора светлости”, Наручилац: ЕПС, 2008.
 12. ”Техно-економска анализа употребе постојећих уређаја и система за уштеду електричне енергије у јавном осветљењу”, Наручилац: ЈП за изградњу Обреновца, 2009.
 13. ”Мастерплан јавног функционалног осветљења Обреновца“, Наручилац: ЈП за изградњу Обреновца, 2009.
 14. ”Мастерплан јавног декоративног осветљења Обреновца“, Наручилац: ЈП за изградњу Обреновца, 2009.
 15. ”Истраживање постојећих решења функционалног и декоративног јавног осветљења у циљу дефинисања основа израде развојног глобалног Мастерплана за урбано осветљење“, Наручилац: Управа за енергетику града Београда, 2010.
 16. ”Анализа оправданости употребе LED технологије у урбаном осветљењу”, Наручилац: ЈКП ”Јавно осветљење”, Београд, 2012.
 17. ”Препоруке, упутства, процедуре и софтвер за ефикасно, економично и рационално јавно осветљење”, Наручилац: ЈКП ”Јавно осветљење”, Београд, 2013.

Библиографија


Изабране публикације:

А. Књиге

 1. М. Б. Костић, ”Водич кроз свет технике осветљења” (Издавач: Мinеl-Schrеdеr, Београд), 2000.
 2. М. Костић, ”Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација” (Издавач: Академска мисао, Београд), 2002.
 3. М. Б. Костић, ”Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – друго, проширено издање” (Издавач: Академска мисао, Београд), 2005.
 4. М. Б. Костић, ”Осветљење путева” (Издавач: Мinеl-Schrеdеr, Београд), 2006.
 5. М. Б. Костић, ”Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација – треће, проширено издање” (Издавач: Академска мисао, Београд), 2014.

 Б. Радови у међународним часописима са SCI листе

 1. B. Kostic, B. D. Popovic and M. S. Jovanovic, ”Numerical Analysis of a Class of Foundation Grounding Systems”, IEE Proc., Pt. C, vol. 137, pp. 123-128, 1990.
 2. B. Kostic, ”Analysis of Foundation Grounding Systems with External Loops and Rods”, IEE Proc., Pt.C, vol. 140, pp. 73-76, 1993.
 3. B. Kostic and G. H. Shirкoohi, ”Numerical Analysis of a Class of Foundation Grounding Systems Surrounded by Two-Layer Soil”, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. PWRD-8, pp. 1080-1087, 1993.
 4. Kostic and N. Radovanovic, ”Calculation of the Indirect Component of the Horizontal Illuminance”, Lighting Res. and Tech., vol. 26, pp. 107-113, 1994.
 5. B. Kostic, ”Parametric Analysis of Foundation Grounding Systems Surrounded by Two-Layer Soil”, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. PWRDS-9, pp. 1406-1411, 1994.
 6. B. Kostic, ”Analysis of Complex Grounding Systems Consisting of Foundation Grounding Systems with External Grids”, IEEE Trans. on Power Delivery, vol. PWRD-13, pp. 752-756, 1998.
 7. B. Kostic and F. V. Topalis, ”Interior Lighting Calculations: Survey of Theoretical Methods”, Lighting Res. and Tech., vol. 30, pp. 151-157, 1998.
 8. B. Kostic, Z. R. Radakovic, N. S. Radovanovic and M. R. Tomasevic–Canovic, ”Improvement of Electrical Properties of Grounding Loops by Using Bentonite and Waste Drilling Mud”, IEE Proc.–Gener.Transm.Distrib., vol. 146., pp. 1-6, 1999.
 9. R. Radakovic and M. B. Kostic, ”Behaviour of Grounding Loop with Bentonite During a Ground Fault at an Overhead Line Tower”, IEE Proc.- Gener. Transm. Distrib., vol. 148, pp. 275-278, 2001.
 10. V. Topalis, M. B. Kostic and Z. R. Radakovic, ”Advantages and Disadvantages of the Use of Compact Fluorescent Lamps with Electronic Control Gear”, Lighting Res. and Tech., vol. 34, pp. 279-288, 2002.
 11. V. Topalis, M. B. Kostic and Z. R. Radakovic, ”The Voltage Distortion in Low Voltage Networks Caused by Compact Fluorescent Lamps with Electronic Gear”, Electric Power Systems Research, vol. 73, pp. 129-136, 2005.
 12. Kostic, L. Djokic, D. Pojatar and N. Strbac-Hadzibegovic, ”Technical and Economic Analysis of Road Lighting Solutions Based on Mesopic Vision”, Building and Environment, vol. 44, pp. 66-75, 2009.
 13. Hadziefendic, M. Kostic and Z. Radakovic, ”Detection of Series Arcing in Low-Voltage Electrical Installations”, European Transactions on Electrical Power, vol. 19, pp. 423-432, 2009.
 14. Trifunovic, Z. Djurisic, J. Mikulovic, M. Djuric and M. Kostic, ”Reductions in Electricity Consumption and Power Demand in Case of the Mass Use of Compact Fluorescent Lamps”, Energy, vol. 34, pp. 1355-1363, 2009.
 15. Kostic and L. Djokic, ”Recommendations for Energy Efficient and Visually Acceptable Street Lighting”, Energy, vol. 34, pp. 1565-1572, 2009.
 16. Trifunovic, J. Mikulovic, Z. Djurisic and M. Kostic, ”Reductions in Еlectricity Losses in the Distribution Power System in Case of the Mass Use of Compact Fluorescent Lamps”, Electric Power Systems Research, vol. 81, pp. 465-477, 2011.
 17. B. Kostic and L. S. Djokic, ”A Modified CIE Mesopic Table and its Influence on the Effectiveness of White Light Sources”, Lighting Res. аnd Tech., vol. 44, pp. 416-426, 2012.
 18. Kostic, M. M. Kremic, L. S. Djokic and M. B. Kostic, ”Light Emitting Diodes in Street and Roadway Lighting – Case Study Involving Mesopic Effects”, Lighting Res. and Tech., vol. 45, pp. 217-229, 2013.
 19. Djuretic and M. Kostic, ”Comparison of Electronic and Conventional Ballasts Used in Street and Roadway Lighting”, Lighting Res. and Tech., vol. 46, pp. 407-420, 2014.
 20. Trifunovic and M. Kostic, ”Analysis of influence of imperfect contact between grounding electrodes and surrounding soil on electrical properties of grounding loops”, Electrical Engineering, vol. 96, pp. 255-265, 2014.
 21. Trifunovic and M. Kostic, ”An algorithm for estimating the grounding resistance of complex grounding systems including contact resistance”, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 51, pp. 5167-5174, 2015.
 22. Trifunovic and M. Kostic, ”Quick calculation of the grounding resistance of a typical 110 kV transmission line tower grounding system”, Electric Power Systems Research, vol. 131, pp. 178-186, 2016.
 23. Strbac-Hadzibegovic and M. Kostic, ”Modifications to the CIE 115-2010 procedure for selecting lighting classes for roads”, Lighting Res. and Tech., vol. 48, pp. 340-351, 2016.
 24. Kostic and L. Djokic, ”Correspondence: The resurrection of incandescent lamps”, Lighting Res. and Tech., vol. 48, pp. 910-911, 2016.
 25. Kostic, ”Opinion: The importance of developing city street lighting maps”, Lighting Res. and Tech., vol. 48, p. 916, 2016.