Др Слободан Вукосавић, редовни професор

Контакт


boban@etf.rs,
тел. 3218 369,
пријем студената после сваког часа предавања

Кратка биографија


Слободан Н. Вукосавић је рођен 27. јануара 1962. године.
Дипломирао је 1985., магистрирао 1987., a докторирао 1989. године на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. У настави на Електротехничком факултету Универзитета у Београду сарађује од 1993. године. У звање редовног професора изабран је 2003. године. Формирао је две научно истраживачке лабораторије ЕТФ у којима је реализовано 13 међународних и 20 националних пројеката.

Предмети на којима је ангажован


13Д011МУЕ    Микропроцесорско управљање енергетским претварачима
13Д011МУП   Микропроцесорско управљање електромоторним погонима
13Д011ОТМ   Општа теорија електричних машина
13Е012ГЕМА   Електричне машине
13Е013ДПП    Дигитално управљање претварачима и погонима
13Е013ЕВО     Електрична возила
13Е013ПКО     Претварачка кола за обновљиве изворе енергије

Пројекти

Пројекти МНТР

 1. Jednonaponski i četvoronaponski vagonski pretvarača za železnička putnička kola sa klimatizacijom, inovacioni projekat I.5.1559. Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, 1996.-1998. (rukovodilac projekta).
 2. Digitalno upravljani elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom, 1) Pogon liftovskog postrojenja; 2) Pogon vretena; 3) Električni pogon sa asinhronim motorom za pokretanje trolejbusa, projekat S.1.02.08.0078 pri fondu za tehnološki razvoj Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije 1998., (rukovodilac projekta).
 3. I-251-028, Demonstracioni projekat u okviru nacionalnog programa energetske efikasnosti ”Poveća-nje energetske efikasnosti pumpnih agregata savremenim konceptom upravljanja”, projekat finansiran iz fonda za inovacione projekte MNTR Srbije, urađen od strane Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, za potrebe JP Đerdap.
 4. Projekat MNTR 006610, ”Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termo-elektranama i toplanama”, urađen za potrebe EPS, rukovodilac projekta, ETF-prihod 7.3 Mdin.
 5. Projekat MNTR 21007, ”Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne opreme u smanjenju aerozagađenja u industriji i elektroprivredi”, rukovodilac projekta.
 6. Projeкat MNTR 33022, ”Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja”, ruкovodilac projeкta.
 7. Interdisciplinary Engineering Education Establishment – TEMPUS, koordinator projekta za Srbiju.

Техничка решења

 1. Tranzistorski frekvencijski pretvarač „Z87“ za napajanje asinhronih motora u žiroskopskim uređajima letilica, urađeno za VTI u Žarkovu, Institut „Nikola Tesla“ 1986. (učešće u projektu).
 2. Programska realizacija regulatora elektromotornog pogona u liniji za izradu celofana, Analiza uzroka nestabilnosti velikih sinhronih reluktantnih motora i sinteza stabilizatora pogona, urađeno u Institutu „Nikola Tesla“ za „Lozofan“ iz Loznice, 1987. (učešće u projektu).
 3. Projekat tranzistorskog čopera za pogon trolejbusa, urađeno 1987. u Institutu „Nikola Tesla za Minel i OZN Beograd (učešće u projektu).
 4. Robusni samooscilujući prekidački izvor Z-220/Z-110 za pomoćna napajanja u SBN sistemima sa stabilizacijom prekidačke učestanosti zasnovanom na specifičnoj karakteristici magnetizacije impu-lsnih transformatora, Institut „Nikola Tesla“ 1987. godine. (odgovorni projektant).
 5. Familija „B86“ monofaznih invertora promenljive učestanosti i amplitude izlaznog napona, urađeno 1987. u Institutu „Nikola Tesla“ za Prvu Petoletku u Trsteniku. (odgovorni projektant).
 6. Realizacija familije KR200 i KR400 aerodromskih 400Hz trofaznog pretvarača za potrebe VTI u Žarkovu, razvijeno u Institutu „Nikola Tesla“ 1987. (učešće u projektu).
 7. Realizacija familije monofaznih SBN uređaja familije XAPS-3kVA, razvijeno u Institutu „Nikola Tesla“ 1988. godine, za potrebe preduzeća Beograd-Elektro. (odgovorni projektant).
 8. Projekat Acorn-European-Washer, elektromotorni pogon sa elektronskom kontrolom brzine obrtanja bez davača na vratilu, namenjen kućnim aparatima. Urađeno za Emerson Electric Co, Electronic Speed Control Division, St. Louis U.S.A. 1988. Projekat i izrada prototipa pogonskog pretvarača sa originalnom topologijom i redukovanim brojem poluprovodničkih prekidača snage, projekat i izrada asimetričnog prekidačkog reluktantnog (SR) motora koji objedinjuje 6/2 i 2/2 konfiguraciju, projekat i izrada programa za upravljanje (odgovorni projektant).
 9. Projekat BPM-Blower, elektromotorni pogon sa stalnim magnetima na rotoru za pokretanje ventilatora u HVAC sistemima. Urađeno za Emerson Electric Co, Electronic Speed Control Division, St. Louis U.S.A. 1988. Projekat i izrada programa za upravljanje sinhronim motorom sa permanentnim magnetima na rotoru bez davača na vratilu. (S. N. Vukosavić, USA Patent 4912378), (odgovorni projektant).
 10. Pretvarač 60 V DC/ 220 V AC malog gabarita za potrebe PTT saobraćaja, Razvijeno i izrađeno u Institutu „Nikola Tesla“ 1988. za potrebe PTT Zrenjanin. (odgovorni projektant).
 11. Realizacija upaljača – pojačavača impulsa “UP-BP-1a” za bipolarne tranzistore snage radnih struja do 400A u okviru monofaznih SBN uređaja, razvijeno 1988. u Institutu „Nikola Tesla“ za potrebe ZEP Srbije (takođe upotrebljeni u uređajima XAPS, KR200, KR400). (odgovorni projektant).
 12. Tehničko rešenje i proizvodnja nulte serije mikroprocesorskog vektorskog kontrolera za mašine ala-tljike, razvijeno u Institutu „Nikola Tesla“ za potrebe „Sever“-a iz Subotice, 1988. (odgovorni projektant).
 13. Frekvencijski pretvarač tipa EMO89 razvijen za potrebe Skopske cementare, urađeno u Institutu „Nikola Tesla“ 1989. godine. (odgovorni projektant).
 14. Razvoj tranzistorskih invertora tipa XAPS-10kVA za napajanje prioritetnih potrošača u trafo-stanicama, urađeno u Institutu „Nikola Tesla“ za potrebe preduzeća Beograd-elektro 1989. (odgovorni projektant).
 15. Projektovanje i realizacija eksperimentalne stanice sa digitalno upravljanim pozicionim servomehanizmom sa indukcionim motorom, urađeno u Institutu „Nikola Tesla“ za FTN Novi Sad, 1989. (odgovorni projektant).
 16. Familija mikroprocesorskih regulatora brzine asinhronih motora zasnovanih na estimaciji fluksa i momenta merenjem struje DC-linka pretvarača sa IGBT tranzistorima, razvijeno i izrađeno 1989. u Institutu „Nikola Tesla“ za potrebe „Sever“-a iz Subotice. (učešće u projektu).
 17. Tehničko rešenje i realizacija upravljačkog sistema “SBN-Titograd” za sistem bezprekidnog napajanja snage od 5 do 100 kVA sa bipolarnim tranzistorima snage, razvijeno i izrađeno 1990. u Institutu „Nikola Tesla“ za potrebe bezprekidnog napajanja dispečerskih centara elektro-energetskog sistema Srbije i Crne Gore. (učešće u projektu).
 18. Realizacija inteligentnih drajvera za IGBT tranzistore, razvijeno 1990. u Institutu ”Nikola Tesla”, korisnici: „Sever“ iz Subotice, „EMO“ iz Ohrida, Elektrotehnički fakultet u Beogradu. (učešće u projektu).
 19. Realizacija prvog domaćeg mikroprocesorski kontrolisanog test uređaja za tipske probe hidromotora i pumpi sa pridruženim frekvencijskim pretvaračem, urađeno za Prvu Petoletku u Trsteniku, Institut „Nikola Tesla“ 1982-1990. (učešće u projektu).
 20. Realizacija prvog domaćeg mikroprocesorski kontrolisanog elektromotornog pogona za upravljanje brzinom grupe sinhronih reluktantnih motora u liniji za izradu celofana, urađeno za odeljenje ”Lozofan” Lozničke ”Viskoze”, Institut „Nikola Tesla“ 1982-1990. (učešće u projektu).
 21. Razvoj, oprema i izrada programskih paketa laboratorije VTI i VTVA u Žarkovu, u saradnji sa profesorom Milić Stojićem, profesorom Dejanom Živkovićem i grupom saradnika Elektrotehničkog fakulteta, učestvovao je u izgradnji, opremanju, izradi praktikuma i puštanju u rad Laboratorije za upravljačke sisteme u vazduhoplovstvu pri VTVA-Žarkovo. (učešće u projektu).
 22. “DBM01” tro-osni servo-pojačavač za električne servo-aktuatore u robotici i mašinama alatljikama, hardver i programski moduli načinjeni 1991. za potrebe Vickers-Trinova Co (www.trinova.com), ure-đaj u proizvodnji od januara 1992, važniji korisnici – proizvođači alatnih mašina za obradu metala i nemetala, (USA), Risco, Card Monroe, (CH), Protti, Steiger, (IT), Jobs JO-TECH, Mapos, Axis, (UK), Jones&Shipman, WEG, Whitney Automatex, (D), Behrens, Trump, Bihler. (odgovorni projektant).
 23. “DBM02” servo-pojačavač sa brzinskim servo-mehanizmom prilagođenim upravljanju sinhronim servo motorima sa permanentnim magnetima na rotoru, hardver i programski moduli završeni juna 1992. za proizvođača Vickers-Trinova Co (www.trinova.com), Milano, (IT), važniji korisnici Renault-Automation (FR), Comau-Robotics i Systemrobot (IT). (odgovorni projektant).
 24. “DBM03” univerzalni tro-osni servo-pojačavači sa ugrađenim pozicionim i brzinskim servomehanizmom i mogućnošću upravljanja asinhronim i sinhronim servo motorima, projekat hardvera, programskih modula i izrada nulte serije okončani septembra 1992. za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT); važniji korisnici su proizvođači mašina za livenje plastike injekcijom pod visokim pritiskom (Klockner-Ferromatic, Malterdingen, Germany; Cincinati Millacron, USA), kao i konstruktori mašina za obradu metala sečenjem i savijanjem (Italy, Salvagnini, Omes, FICEP, BHS-Torin; Germany, Reiner). (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 25. “DBM04” tro – osni servo pojačavač namenjen industrijskoj automatizaciji zasnovan na savremenim DSP kontrolerima, opremljen mehanizmima za inicijalno auto podešenje servo-sistema kao i za samo-podešavanje u toku rada, kompatibilan sa naponskim nivoima od 3x110V do 3x460V. Projekat okončan 1992, uređaj u serijskoj proizvodnji od decembra 1993, projekat urađen za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT). Važniji korisnici – proizvođači mašina za reza-nje i obradu stakla, kamena, arkopala i kože, (F), Verrerie Cristalerie d’Arc (F), Incimar, Atom (IT). (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 26. “DBS” (anti-resonance) digitalni servo pojačavač pridruženim regulatorom brzine i pozicije asinhro-nih i sinhronih servo motora i originalnim programskim modulom za eliminaciju mehaničke re-zonance kod mašina sa fleksibilnim prenosom motor-alat, za kompenzaciju mrtvog hoda i za korekciju greške usled elasticiteta kod pozicioniranja. Projekat hardvera, programskih modula i izrada nulte serije u februaru 1993. za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT); važnije primene, pozicioniranje alata i hvataljki manipulatora u okviru linija za automatizovano asembliranje automobila, Peugeot, Cuir (F). (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 27. “PDBS” programsko obogaćenje proizvoda “DBS”, pored funkcija brzinskog i pozicionog servo sistema i mehanizama za inicijalno auto-podešenje kao i za samo-podešavanje u toku rada, uređaj poseduje sve standardne PLC funkcije i većinu CNC funkcija vezanih za kontrolu kretanja jedne ose. PC-zasnovan GUI (grafički korisnički interfejs) u sklopu sa CAN-bus serijskom vezom PDBS – PC omogućuje unošenje PLC i CNC funkcija grafički-pomoću PDBS-WIN programa za unošenje programa u formi blokova koji se povezuju korišćenjem pointera-miša, kao i u vidu programa za LADDER interpreter ili ISO-PLC kompajler. Programski paket je načinjen, verifikovan i registrovan u maju 1993. za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT); proizvodnja uređaja je u toku, najvažniji korisnik Michelin (F). (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 28. “IDBM” kontroler kretanja za alatne mašine i robote, tro-osni servo pojačavač sa brzinskom servo petljom, pozicionom servo petljom, i kompletnim PLC i CNC funkcijama potrebnim za sinhro-nizovano kretanje tri ose pogonjene asinhronim ili sinhronim servo motorima. Uređaj u jednom kompaktnom modulu sadrži tri trofazna invertora snage do 7.5 kW, trostruki digitalni adaptivni regulator struje, brzine i položaja, ispravljačku sekciju, uređaj za kočenje, kao i kompletne PLC i CNC programsko/hardverske jedinice. Sekcija snage ovog uređaja identična sekciji snage uređaja “DBM04”, upravljačka sekcija zasnovana na dvoprocesorskom sistemu sa TI DSP & Intel 386EX mikrokontrolerom, modularni pristup / ugradnja dva Type II PCMCIA priključka / obezbeđuje primenu CAN-bus, Interbus-S, Profibus i SERCOS HW/SW protokola uz standardnu RS485 vezu; koriste se Embedded DOS 6.2 ili IRMX-386EX operativni sistemi. Kompatibilnost sa PDBS-WIN GUI i upotreba flash memorijskih modula omogućuje brzu i jednostavnu izmenu celokupnog progra-ma IDBM-a osim IDBM-BIOS kolekcije rutina koje su povezane za sam hardver, obavljaju funkcije niskog nivoa i štite integritet uređaja; te se nikada ne menjaju. Projekat hardvera, programskih modula i izrada nulte serije u julu 1993. za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT); važniji korisnici Procontrol AG, Flawil (CH), Klockner-Ferromatic, Malterdingen (D), Verrerie Cristalerie d’Arc, Arc (F). (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 29. “PWM99” hibridni, hardverski implementirani trofazni PWM modulator zasnovan na sinhronizovanoj trofaznoj delta-modulaciji. Modulator se koristi za upravljanje jednom od tri ose “DBM01” servo pojačavača u primenama tipa vreteno, gde se zahteva da asinhroni motor koji pogoni vreteno dostiže brzine do 60.000 o/min. Projekat i prototip načinjeni u septembru 1993. za proizvođača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT), najznačajniji korisnik GAMFIOR – Torino, JOBS – Piacenza (IT). (odgovorni projektant).
 30. “ALB-003” programski paket za “DBM04” servo pojačavač, načinjen u decembru 1993. za proizvo-đača Vickers-Polymotor (www.trinova.com) Genova, (IT). Dve od tri ose kontrolisane od strane jednog modula DBM04 su naročitim upravljačkim algoritmom spregnute na način koji rezultuje tranzijentnim odzivom koji bi se dobio za slučaj da su ose nezavisno kontrolisane i mehanički spregnute osovinom krutosti Kk i frikcionog koeficijenta Kv. Parametri Kk i Kv simulirane osovine su programabilni. Primena u mašinogradnji; simultano i sinhronizovano upravljanje prostorno razdvo-jenim servo motorima koji se iz praktičnih razloga ne mogu spregnuti realnom, dovoljno krutom osovinom. Korisnici, JOBS, Salvagnini, (IT); Michelin-Imeca, Renault-Automation, Verrerie Cristalerie d’Arc, (F). (odgovorni projektant)
 31. Pretvarač SP24/220 za vagon-restorane načinjen u septembru 1996. za korisnika Goša-šinska vozila. Pretvarač se sastoji od digitalno upravljanog monofaznog invertora, ulazno-izlaznih filtara i komandno-signalnih modula. Napon 24 V baterija vagon restorana se konvertuje u naizmenični napon 220 V, 50 Hz. Trajna snaga od 800 VA i vršna snaga od 3 kVA omogućuju polazak i rad svih kompresora u rashladnim sistemima vagon restorana. (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 32. Pretvarač “NEON 1” za napajanje fluorescentnih rasvetnih tela u železničkim putničkim kolima. Pretvarač objedinjuje funkcije redovnog i dežurnog svetla i rešava problem otkaza rasvetnih tela usled varijacije napona napajanja od 160 V do 380 V. Načinjeno za JŽ, Depo 25. maj, uređaji ugrađeni i testirani 1995-1996. (učešće u projektu).
 33. Frekvencijski pretvarač “Beotron” za regulisanje brzine standardnih kaveznih asinhronih motora u opsegu snaga od 0.36 do 2.2 kW. Uređaj je projektovan na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i izrađuje se serijski od 1990. godine. Najveću primenu našao je u domaćoj tekstilnoj, hemijskoj, prehrambenoj i farmaceutskoj industriji. (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 34. “BEODRIVE” servopojačavač za regulaciju brzine i položaja asinhronih i sinhronih motora u pogoni-ma visokih performansi. Urađeno za “Pobedu-Metalac” Novi Sad, “Neoplantu” – Novi Sad. Mašina “Presomat” zasnovana na BEODRIVE pogonu dobitnik je nagrade na Novosadkom sajmu 1995. (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 35. Kompaktni frekvencijski pretvarač “Regulus” zasnovan na DSP kontroleru, namenjen regulisanju brzine standardnih kaveznih asinhronih motora do 2.2 kW, projektovan 1997. na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu za primene pogona promenljive brzine u drvnoj, papirnoj i prehrambenoj industriji. (rukovodilac grupe za razvoj i projektovanje).
 36. Jednonaponski i četvoronaponski vagonski pretvarač za železnička putnička kola sa klimatizacijom, inovacioni projekat I.5.1559. Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije, 1996.-1998. (rukovodilac projekta).
 37. Digitalno upravljani elektromotorni pogoni sa asinhronim motorom, 1) Pogon liftovskog postrojenja; 2) Pogon vretena; 3) Električni pogon sa asinhronim motorom za pokretanje trolejbusa, projekat S.1.02.08.0078 pri fondu za tehnološki razvoj Ministarstva za nauku i tehnologiju Srbije 1998., (rukovodilac projekta).
 38. Integrisani električni pogon, IEP-2200, frekvencijski regulisani električni pogon sa Teslinim asinhronim motorom u čiji je oklop statora integrisan poluprovodnički pretvarač učestanosti rea-lizovan sa visokotemperaturnim komponentama i RISC-procesorom.
 39. TIM-2000 elektrovučni invertor za pokretanje manipulativnih magacinskih vozila sa Teslinim asi-nhronim vučnim motorom; rukovodilac projekta urađenog za Sever iz Subotice, proizvod prikazan na sajmu tehnike 2001.
 40. RS-40 elektronski regulator brzine obrtanja cirkulacione pumpe, rukovodilac projekta urađenog za Sever iz Subotice, proizvod prikazan na sajmu tehnike 2001.
 41. AR-144/20 brzi punjač NiCd trakcione baterije za električno vozilo Yugo Elektra; rukovodilac projekta, projekat i prototip urađen za Zastava-Institut za automobile.
 42. ELEKTRA – Yugo-električni automobil pogonjen Teslinim asinhronim motorom snage 7.5 kW, projekat električnog podsistema elektronskog automobila, vučnog pretvarača, DSP vučnog kontrolera i upravljačkih programa. Rukovodilac projekta, projekat i prototip urađen za Zastavu-Automobili, probno vozilo u fazi testiranja od 1999.
 43. Simulator radarskog signala sa pozicionim servo sistemom za određivanje azimuta, projekat i potrebni broj prototipa načinjeni na ETF za potreba namenske proizvodnje u periodu mart-juni 1999. (učešće u projektu).
 44. DSP-FPGA bazirani analizator slike za prepoznavanje letećeg objekta, određivanje njegovog položaja i daljinsko upravljanje letom, projekat urađen na ETF-Beograd za potrebe namenske proizvodnje u periodu 2000.-2001, rukovodilac projekta.
 45. DSP upravljačka jedinica za upravljanje procesom elektroprecipitacije na bazi analize spektra struje i napona elektroda i primena AI koncepta u prevenciji povratne korone, projekat – R.Z. 989 Elektro-tehničkog fakulteta u Beogradu, urađen za potrebe TENT-A, ugrađen i u eksploataciji u bloku 1 TENT-A.
 46. Programsko rešenje za upravljanje indukcionim motorima u pogonu pumpi za odvodnjavanje priobalja sa algoritmom za prevenciju kavitacije i uštedu energije, projekat urađen na ETF Beograd, R.Z. 679, za potrebe JP Đerdap – priobalje, u eksploataciji od 2003.
 47. I-251-028, Demonstracioni projekat u okviru nacionalnog programa energetske efikasnosti ”Povećanje energetske efikasnosti pumpnih agregata savremenim konceptom upravljanja”, projekat finansiran iz fonda za inovacione projekte MNTR Srbije, urađen od strane Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, za potrebe JP Đerdap.
 48. ETF_RZ_10069, Projekat MNTR 006610, ”Razvoj tehnologije i uređaja za efikasnu elektrofiltraciju dima u termoelektranama i toplanama”, urađen za potrebe EPS, rukovodilac projekta, ETF-prihod 7.3 Mdin.
 49. ETF_RZ_10979, ”Upravljačke sekcije za regulaciju elektrostatičkih precipitatora”, urađen za potrebe TENT, rukovodilac projekta, ETF-prihod 25.5 Mdin.
 50. ETF_RZ_11207, ”Interdisciplinary Engineering Education Establishment – TEMPUS”, koordinator projekta, ETF-prihod 118 kEUR (9.4 Mdin).
 51. ETF_RZ_11264, Pojekat MNTR 21007, ”Razvoj i primena visokonaponske visokofrekventne opreme u smanjenju aerozagađenja u industriji i elektroprivredi”, rukovodilac projekta, ETF-prihod 5.8 Mdin.
 52. ETF_RZ_10979, Projeкat urađen za EP Srbije, JP HE Đerdap, Vlasinske elektrane, „Elektronski sistem za mekano pokretanje sinhronih motora 6 kV 15 MVA u PAP Lisina”, ruкovodilac projeкta, vrednost pojekta 80 kEUR, 2008-2010.
 53. ETF_RZ_11449,, Projeкat MNTR 33022, ”Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i energana bez aerozagađenja”, ruкovodilac projeкta, vrednost pojekta 400 kEUR, 2011-2012.
 54. Projekat ”Visokonaponsko visokofrekventno napajanje ESP u bloku A1 Termoelektrane Nikola Tesla A”, rukovodilac projekta, projekat urađen u saradnji sa Institutom Mihajlo Pupin za EPS, 2011-2012, vrednost 300 kEUR.

Библиографија

Journal papers on ISI (JCR, WoS) list

 1. M. R. Stojic, S. N. Vukosavic, „Design of microprocessor-based system for positioning servomechanism with induction motor“, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 38, no. 5, pp. 369-378, Oct. 1991.
 2. S. Vukosavic, V. R. Stefanovic, „SRM Inverter Topologies: A Comparative evaluation“, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 27, no. 6, pp. 1034-1047, Nov./Dec. 1991.
 3. S. N. Vukosavic, M. R. Stojic, „On-Line Tuning of the Rotor Time Constant for Vector-Controlled Induction  Motor  in  Position  Control Applications“, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 40, no.1, pp. 130-138, Feb. 1993.
 4. S. N. Vukosavic, M. R. Stojic, „Reduction of Parasitic Spectral Components of Digital Space Vector Modulation by Real-Time Numerical Methods“, IEEE Trans. Power Electron. vol. 10, pp. 94-102, Feb. 1995.
 5. S. N. Vukosavic, M. R. Stojic, „Suppression of Torsional Oscillations in a High-Performance Speed Servo Drive“, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 45, no. 1, pp. 108-117, Feb. 1998.
 6. E. Levi, S. N. Vukosavic, „Identification of the Magnetising Curve during Commissioning of a Rotor Flux Oriented Induction Machine“, Proc. IEE Elect. Power Applicat., vol. 146, no. 6, pp. 685-693, Nov. 1999.
 7. E. Levi, M. Sokola, S. N. Vukosavic, „A Method for Magnetizing Curve Identification in Rotor Flux Oriented Induction Machines“, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 15, no. 2, pp. 157-162, June 2000.
 8. V. Vujicic, S. N. Vukosavic, „A simple nonlinear model of the switched reluctance motor”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 15, no. 4, pp. 395-400, Dec. 2000.
 9. S. N. Vukosavic, A. M. Stankovic, „Sensorless induction motor drive with a single DC-link current sensor and instantaneous active and reactive power feedback”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 48, no. 1, pp. 195-204, Feb. 2001.
 10. V. Veran, S. N. Vukosavic , “Sensorless MRAS-based induction motor control with parallel speed and stator resistance estimation”, Eur. Trans. Electr. Power, vol. 12, no. 2, pp. 135-139, 2002.
 11. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, “Even-phase multi-motor vector controlled drive with single inverter supply and series connection of stator windings”, Proc. IEE Electric Power Applicat., vol. 150, no. 5, pp. 580-590, 2003.
 12. V. Vasic, S. N. Vukosavic, E. Levi, “A stator resistance estimation scheme for speed sensorless rotor flux oriented induction motor drives”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 18, no. 4, pp. 476-483, 2003.
 13. S. N. Vukosavic, E. Levi, “A method for transient torque response improvement in optimum efficiency induction motor drives”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 18, no. 4, pp 484-493, 2003.
 14. S. N. Vukosavic, E. Levi, “Robust DSP-based efficiency optimisation of a variable speed induction motor drives”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 50, no. 3, pp. 560-570, 2003.
 15. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “Operating principles of a novel multi-phase multi-motor vector controlled drive”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 19, no. 3, pp. 508-517, 2004.
 16. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “A novel concept of a multiphase, multi-motor vector controlled drive system supplied from a single voltage source inverter”, IEEE Trans. Power Electron., vol. 19, no. 2, pp. 320-335, 2004.
 17. S. N. Vukosavic, M. Jones, E. Levi, J. Varga, “Rotor flux oriented control of a symmetrical six-phase induction machine”, Electric Power Syst. Research, vol. 75, no. 2-3, pp. 142-152, 2005.
 18. Dj. Stojic, S. Vukosavic, “Induction motor drive based on the stator flux vector control” Electric. Eng. (Archiv fur Elektrotehnik), vol. 87, no. 1, pp. 23-32, Jan. 2005.
 19. Dj. M. Stojic, S. N. Vukosavic, “A New Induction Motor Drive Based on the Flux Vector Acceleration Method”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 20, no. 1, pp. 173-180, Mar. 2005.
 20. M. Jones, S. N.Vukosavic, E. Levi, A. Iqbal, “A six-phase series-connected two-motor drive with decoupled dynamic control”, IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 41, pp. 1056-1066 , July/Aug. 2005.
 21. E. Levi, S. N. Vukosavic, M. Jones, “Vector control schemes for series-connected six-phase two-motor drive systems”, IEE Proceedings on Electric Power Applicat., vol. 152, no. 2, pp. 226-238, 2005.
 22. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, “A series-connected two-motor six-phase drive with induction and permanent magnet machines”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 21, no. 1, pp. 121 – 129, Mar. 2006.
 23. V. Vujičić, S. N. Vukosavić, M. B. Jovanović, ”Asymmetrical Switched Reluctance Motor for a Wide Constant Power Range”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 21, no. 1, pp. 44-51, Mar. 2006.
 24. E. Levi, M. Jones, A. Iqbal, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “An induction machine / Syn-Rel two motor five-phase series-connected drive”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 22, no. 2, pp. 281-289, June 2007.
 25. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, A. Iqbal, H. A. Toliyat, “Modelling, control and experimental investigation of a five-phase series-connected two-motor drive with single inverter supply”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 3, pp. 1504-1516, 2007.
 26. D. P. Marčetić, S. N. Vukosavić, ”Speed – Sensorless AC Drives With the Rotor Constant Parameter Update”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 5, pp 2618-2625, Oct. 2007.
 27. Z. Grbo, S. N. Vukosavic, “Cost optimized switched reluctance motor drive with bipolar currents”, Elect. Eng. (Archiv fur Elektrotehnik), vol. 89, pp. 183-191, 2007.
 28. D. Stojic, S. Vukosavic, “Sensorless Induction Motor Drive Based on Flux Acceleration Torque Control”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no.3, pp 1796-1800, 2007.
 29. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H.A. Toliyat, “Steady-State Modeling of Series-Connected Five-Phase and Six-Phase Two-Motor Drives”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 44, no. 5, pp 1559-1568, Sept./Oct. 2008.
 30. M. Jones, S. N. Vukosavic, D. Dujic, E. Levi, P. Wright, „Five-leg inverter PWM technique for reduced switch count two-motor constant power applications,“ IET Electr. Power Applicat., vol. 2, no. 5, pp. 275-287, 2008.
 31. M. Jones, S. N. Vukosavic, Levi, E., “Parallel-Connected Multiphase Multidrive Systems With Single Inverter Supply”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol., 56, no. 6, pp. 2047-2057, 2009.
 32. M. Jones, S. N. Vukosavic, D. Dujic, E. Levi, ”A Synchronous Current Control Scheme for Multiphase Induction Motor Drives”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 24 , no. 4, pp. 860-868, 2009.
 33. D. Dujic, M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, “A General PWM Method for a 2n+1-Leg Inverter Supplying Three-Phase Machines”, IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 56, no. 10, pp. 4107-4118, 2009.
 34. V. V. Vasic, D. P. Marcetic, S. N. Vukosavic, D. V. Oros, ”Prediction of local instabilities in open-loop induction motor drives”, COMPEL (The Int. J. for Computation and Math. in Elect. and Electron. Eng.), vol. 29 no. 3, pp. 865-884, 2010.
 35. P. Matic, S. N. Vukosavic, “Voltage Angle Direct Torque Control of Induction Machine in Field Weakening Regime”, IET Electric Power Applications, vol. 5, no. 5, pp. 404-414, 2011.
 36. P. Matic, S. N. Vukosavic, “Speed Regulated Continuous DTC Induction Motor Drive in Field Weakening”, Advances in Elect. and Comput. Eng., pp. 97-102, Feb. 2011.
 37. P. Matic, S. N. Vukosavic, “Direct Torque Control of Induction Motor in Field Weakening Without Outer Flux Trajectory Reference”, Int. Rev. of Elect. Eng., vol. 6, no.3, p. 1, June 2011.
 38. M. V. Terzic, D. S. Mihic, S. N. Vukosavic, „Stator Design and Air Gap Optimization of High Speed Drag-Cup Induction Motor using FEM“, Advances in Elect. and Comput. Eng., vol. 13, no. 3, pp. 93-100, 2013.
 39. M. Terzic, D. Mihić, S. Vukosavić, “Design of High-Speed, Low-Inertia Induction Machines With Drag-Cup Rotor”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 29, no. 1, pp. 169-177, Mar. 2014.
 40. N. Z. Popov, S. N. Vukosavic, E. Levi, “Motor Temperature Monitoring Based on Impedance Estimation at PWM Frequencies”, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 29, pp. 215-223, Mar. 2014.
 41. Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, „High Precision Sensing of DC Bias in AC Grids,“ IEEE Transactions of Power Delivery, vol. 30, no. 3, pp. 1179-1186, June 2015.
 42. Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Stanimir S. Susic, „A Novel Power Converter Topology for Electrostatic Precipitator,“ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 31, no. 1, pp. 152-164, Jan. 2016.
 43. Slobodan N. Vukosavic, Ljiljana S. Peric, Emil Levi, „AC Current Controller with Error-Free Feedback Acquisition System“, IEEE Transactions on Energy Conversion, DOI 10.1109/TEC.2015.2477267
 44. A. A. Bobtsov, A. A. Pyrkin, R. Ortega, S. N. Vukosavic, A. M. Stankovic, E. V. Panteley, „A robust globally convergent position observer for the permanent magnet synchronous motor“, Automatica – A Journal of IFAC, vol. 61, Nov. 2015,  pp. 47–54

Books

 1. Slobodan N. Vukosavić, „Digital Control of Electrical Drives“, Springer, New York 10013, USA, 2007., ISBN 978 0-387-25985-7,  Library of Congres 2006935130,  352 pages.
 2. Slobodan N. Vukosavić, „Electrical Machines“, Springer, New York 10013, USA, 2013., ISBN 978 1-4614-0399-9, Library of  Congres 2012944981,  649 pages.
 3. (塞尔维亚) 斯洛博丹 N. 乌克塞维克, „电机 “ – 著 余龙海 等译, (Slobodan N.Vukosavic, „Elektromotori“, translated by Yu Longhai) China Machine Press / Machine Industry Press, 2015., ISBN 978-7-111-48627-5
 4. S. N. Vukosavić, Digitalno upravljanje električnim pogonima, Beograd, Srbija: Akademska misao, Beograd, 2003. (monografija, 390 štampanih strana).
 5. S. Vukosavić, Električne mašine, Beograd, Srbija: Akademska misao, 2012, Univerzitet u Beogradu.
 6. S. N. Vukosavić, Ž. Janda, L. Matić, Zbirka zadataka iz električne vuče, Beograd, Srbija: Univerzitet u Beogradu, 1997. (pomoćni udžbenik, 240 štampanih strana).

Conferences:  Invited lectures/keynotes

 1. S. Vukosavic, Lj. Peric, „Еlectric energy saving possibilities by incresing of electric drives efficiency„, 11th International Symposium on Power Electronics – Ee 2001, Novi Sad, Yugoslavia, 31. Oct. -2. Nov. 2001., invited paper P.3-3
 2. E. Levi, A. Iqbal, S. Vukosavić, V. Vasić, „Vector-controlled multi-phase multi-motor drive systems with a single inverter supply“ , 12th International Symposium on Power Electronics – Ee 2003, Novi Sad, Serbia &Montenegro, 5. – 7. November, 2003., invited paper IP.2-1
 3. S. Vukosavić, E. Levi, V. Vasić, „Loss function on-line identification for the induction motor drives“ , 12th International Symposium on Power Electronics – Ee 2003, Novi Sad, Serbia &Montenegro, 5. – 7. November, 2003., invited paper IP.2-2
 4. S. Vukosavić, „Recent progress in motion control systems and its impact on power electronics“, 13th International Symposium on Power Electronics – Ee 2005, Novi Sad, Serbia &Montenegro, 2. – 4. November, 2005., invited paper IP.3-1
 5. S. Vukosavić, „Contemporary motion control systems“, VI Symposium on Industrial Electronics INDEL 2006, Banja Luka, 10.-11. November 2006., invited paper, pp. 128-135
 6. S. Vukosavić, I. Cvetković, I. Stevanović, D. Arnautović, „High frequency power supply for electrostatic precipitators“, 14th International Symposium on Power Electronics – Ee 2007, Novi Sad, Serbia, November 7.- 9., 2007., invited paper IP.1-1
 7. S. Vukosavić, „Current Trends in Power Electronic Devices in Ecological Equipment“, 15th International Symposium on Power Electronics – Ee 2009, Novi Sad, Serbia, 28.-30. October, 2009., invited paper IP.2-3
 8. S. Vukosavić, „Designing energy conversion systems for the next decade“, 16th International Symposium on Power Electronics – Ee 2011, Novi Sad, Serbia, 26.-28. October, 2011. invited paper IP.2-2
 9. S. Vukosavić, „Future Energy Conversion systems“, IX Symposium on Industrial Electronics INDEL 2012, Banja Luka, 1.-2. November 2012., invited paper, pp. 72-75
 10. S. Vukosavić, „High Voltage DC-DC Power Converters“, 18th International Symposium on Power Electronics – Ee 2015, Novi Sad, Serbia, 28.-30. October, 2015. invited paper IP.4-1

Short papers

 1. Vasic, V.; Vukosavic, S., PES News, IEEE Power Eng. Rev., vol. 21, no. 11, pp. 16-17, Nov. 2001.

Papers off JCR list

 1. V. Vuckovic, S. Vukosavic, „Control algorithm for the inverter-fed induction motor drive with DC current feedback loop based on principles of the vector control“, Electrical Machines and Power Systems, vol. 20, no. 5, pp. 405-424, Sept./Oct. 1992.
 2. M. Stojic, S. N. Vukosavic, „A Generalization of Kharitonov’s four-polynomial concept for robust relative-stability problems“, Facta Universitatis (Nis), ser. Elec. and Energ., vol. 6, no. 1, pp. 1-12, 1993.
 3. M. R. Stojic, S. N. Vukosavic, „Design of the observer-based speed controller applied in servo drives with limited resolution of position sensor“, Facta Universitatis (NIS), ser. Elec. and Energ., vol. 1, pp. 11-27, 1995.
 4. M. Stojic, S. Vukosavic, „Sufficient Conditions for the Robust Relative Stability of Linear Continuous Systems,“ Avtomatika i telemehanika, vol. 11, pp. 84-91., Nov. 1996.
 5. E. Levi, S. N. Vukosavić, M. Sokola, “Experimental methods for magnetising curve identification during commissioning of vector controlled induction machines”, Electronics, vol. 4, no. 1, pp. 39-50, Nov. 2000.
 6. Ž. Grbo, S. Vukosavić, “A converter for switched reluctance motor”, Electron., vol.4, no.2, pp. 21-24, Dec. 2000.
 7. V. Vasić, S. Vukosavić, “Sensorless induction motor drive with parallel speed and stator resistance estimation”, Electronics, vol. 4, no. 2, pp. 64-70, Dec. 2000.
 8. E. Levi, S. N. Vukosavic, M. Sokola, „Experimental methods for magnetising curve identification during commissioning of vector controlled induction machines“, Electronics, vol. 4, no. 1, pp. 39-50, Nov. 2000.
 9. M. R. Stojic, S. N. Vukosavic, Lj. Draganovic, „Process control structure and optimal tuning of a digital PID stand-alone controller“, Facta Universitatis (NIS), ser. Elec. and Energ., vol. 1, pp. 1-11, 2000.
 10. P. Matić, B. Blanuša, S. N. Vukosavić, „A Novel Direct Torque Control Approach in Induction Machine Drive“, Electronics, vol. 6, no. 1, pp. 18-21, Dec. 2002.
 11. P. Matić, B. Blanuša, S. N. Vukosavić, “Vektra – A Test Bench for Student Exercises and Development of Digital Control Algorithms for AC Drive Control”, Electronics, vol. 6, no. 2, pp. 26-30, Dec. 2002.
 12. S. Vukosavic, E. Levi, V. Vasic, “Loss function on-line identification for the induction motor drives”, Electronics, vol. 7, no. 2, pp. 21-31, 2003.
 13. E. Levi, A. Iqbal, S. N. Vukosavic, V. Vasic, “Vector-controlled multi-phase multi-motor drive systems with a single inverter supply”, Electronics, vol. 7, no. 2, pp. 9-20, 2003.
 14. S. Vukosavić, „Present Trends in Controlled Electrical Drives“, Electronics, vol. 2, no. 1, pp. 3-13, Sept. 1998.
 15. V. Vasic, S. Vukosavic, „Robust MRAS-based algorithm for stator resistance and rotor speed iden- tification”, IEEE Power Eng. Rev., vol. 21, pp. 39-41, Nov 2001.
 16. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “A five-phase two-machine vector controlled induction motor drive supplied from a single inverter”, European Power Electron. and Drives J., vol. 14, no. 3, pp. 38-48, 2004.
 17. Z. Grbo, S. Vukosavic, E. Levi, “A novel power inverter for switched reluctance motor drives”, Facta Universitatis (Nis), ser. Elec. and Energ., vol. 18, no. 3, pp. 453-465, 2005.
 18. P. Matić, D. Raca, B. Blanuša, S. N. Vukosavić, “Direct Torque Control of Induction Machines Based on Feedback Structure”, Electronics, vol.10, no.1. pp. 41-48, Oct. 2006.
 19. S. N. Vukosavic, „Contemporary motion control systems“, invited paper, Electronics, vol. 10, no. 2, pp. 15-22, December 2006.
 20. B. Blanusa, S. N. Vukosavic, “Efficency Optimized Control for Closed-cycle Operations of High Performance Induction Motor Drive”, Journal of Electrical Engineering., vol. 8, no. 3, pp. 81-88, 2008.
 21. P. Matić, S. N. Vukosavić, D. Raca, “Feed – Forward Based Direct Torque and Flux Control of Induction Motor in Field Weakening Regime”, Electronics, vol. 14, no. 2, pp. 65-70, Dec. 2010.
 22. S. N. Vukosavic, „Detection and suppression of parasitic dc voltages in 400V ac grids“, invited paper, Facta Universitatis (NIS), ser. Elec. and Energ., vol. 28, no. 4, pp. 527-540, 2015.

Papers in national journals

 1. S. Vukosavić, M. Stojić, „Digitalni pozicioni servomehanizam sa asinhronim motorom“, Automatika, vol. 31., pp. 187-192, 1990.
 2. M. Matijević, M. Stojić, S. Vukosavić, M. Stefanović, “Potiskivanje torzionih oscilacija korišćenjem IMPACT upravljačke strukture”, Theoretical and Applied Mechanics, vol. 33, no. 3, pp. 181-198, 2006.
 3. M. S. Matijević, M. R. Stojić, S. Vukosavić, “Strukturna sinteza sistema sa periodičnim poremećajima”, Tehnika – Elektrotehnika, vol. 55, no. 4, pp. 1-6, 2006.
 4. I. J. Stevanović, A. Nikolić, I. Cvetković, S. N. Vukosavić, “Prednosti intermitentnog napajanja elektrostatičkog filtra u odnosu na kontinualno”, Elektroprivreda, vol. 60, no. 4, pp. 59-67, 2007.
 5. Ž. Despotović, S. Vukosavić, D. Arnautović, I. Stevanović, “Visokofrekventno napajanje i njegov uticaj na kvalitet rada elektrostatičkih izdvajača“, Elektroprivreda, vol. 61, no. 4, pp. 132-143, 2008.
 6. Ž. Despotović, S. Vukosavić, D. Arnautović, I. Stevanović, ”Visokofrekventno napajanje i njegov uticaj na kvalitet rada elektrostatičkih izdvajača”, Elektroprivreda, vol.4, pp. 132-143, Dec. 2008.
 7. P. Matić, M. Božić, S. N. Vukosavić ,“Direktno upravljanje vektorom Teslinog obrtnog polja“, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi, knjiga H, Odjeljenje prirodno-matematičkih i tehničkih nauka, knjiga 6, „Ideje Nikole Tesle“
 8. S. Vukosavić, Ž. Despotović, N. Popov,”Savremene metode elektrostatičkog izdvajanja čestica iz dimnih gasova”, Energetske Tehnologije, vol.7, no. 4, pp. 31-40, Mar. 2010.
 9. Ž. Despotović, S. Vukosavić, ”Razvoj prototipa visokonaponskog visokofrekventnog transformatora za napajanje elektrostatičkih izdvajača”, Elektroprivreda, vol. 63, no. 2, pp. 107-116, Sept. 2010.
 10. S. Vukosavić, N. Popov, Ž. Despotovic,“Power Electronics Solution to Dust Emissions from Thermal Power Plants”, Serbian Journal Electrical Engineering, vol. 7, no. 2, pp. 231-252, Nov. 2010.
 11. S. Vukosavić, Ž. Despotović, N. Popov, O. Đorđević, M. Bakić, D. Nešić, M. Tasić, G. Stanković, S. Milosavljević, Lj. Jovanović, D. Kisić, ”Rezultati eksploatacionih ispitivanja visokofrekventnog sistema AR70/1000 za napajanje elektrofiltara”, Elektroprivreda, vol. 64, no. 1, pp. 5-18, 2011.
 12. S. Vukosavić, Ž. Despotović, ”Iskustva u eksploataciji hibridnog napajanja elektrostatičkih izdvajača na TE Morava”, Elektroprivreda, vol. 64, no. 3, pp. 241-249, Sept./Okt. 2011.
 13. S. Vukosavić, Ž. Despotović ,”Retrofitno napajanje elektrostatičkih izdvajača čestica iz dimnih gasova na termoelektranama”, Tehnika-Elektrotehnika, vol. 64, no. 4, pp. 597-605, 2011.
 14. P. Matić, A. Rakić, , S. N. Vukosavić, “Space Vector Representation of Induction Motor Model in Field Weakening Regime”, Serbian Journal of Electrial Engineering, vol. 9, no. 1, Feb. 2012.
 15. S. Vukosavić, Ž. Despotović, N. Popov, N. Lepojević, ”Visokofrekventna distribuirana multirezonantna topologija energetskog pretvarača za napajanje elektrostatičkih filtara“, Časopis – Energija, Ekonomija, Ekologija, vol. 3-4, pp. 116-123, Mart 2014

Conference papers 

 1. S. Vukosavic, P. Miljanic, „Instantaneous feedback in voltage source inverters, a comparative study between nonlinear and linear approach“, in Conf. Rec. 3rd IEEE Conf. Power Electron. and Elect. Drives, London, 1988, pp. 134-137.
 2. V. Vuckovic, S. Vukosavic, „Solution of the problem of stability of synchronous reluctance machines operating at low speeds using feedforward compensation of the internal angle“, in Proc. Int. Conf. on Elect. Mach., vol 2. Piza, Italy, 1988, pp. 587-594.
 3. E. Levi, V. Vuckovic, S. Vukosavic, “Study of main flux saturation effect in field-oriented induction motor drives”, in IEEE Ind. Electron. Soc. Ann. Meeting, Philadelphia, PA, 1989, pp. 219-224.
 4. E. Levi, S. Vukosavic, V. Vuckovic, “Saturation compensation schemes for vector controlled induction motor drives”, in IEEE Power Electron. Specialists Conf., San Antonio, TX, 1990, pp. 591-598.
 5. S. Vukosavic, E. Levi, V. Vuckovic, „Identification of induction machine rotor time constant in the field-weakening region“, in European Desalination Soc. Conf., Capri, Italy 1990, pp. 109-114.
 6. S. Vukosavic, Lj. Peric, E. Levi, V. Vuckovic, „Reduction of the output impedance of PWM inverters in Uninterruptible Power Supplies“, in Power Electron. Specialists Conf., 1990, pp. 757-762.
 7. V. Vuckovic, S. Vukosavic, „Control algorithms for the inverter-fed induction motor drive with DC-link current feedback loop based  on the principles of vector control“, in Int. Conf. Elect. Mach., Boston, 1990, pp. 1261-1266.
 8. S. Vukosavic, Lj. Peric, E. Levi, V. Vuckovic, “Sensorless operation of a switched reluctance motor with constant dwell”, in IEEE Power Electron. Specialists Conf., San Antonio, TX, 1990, pp. 451-454.
 9. Lj. Peric, V. Vuckovic, S. Vukosavic, „Stabilization of the switched reluctance motor operating without position sensor“, in European Desalination Soc. Conf., Como, Italy, 1990, pp. 215-220.
 10. S. Vukosavic, V. Vuckovic, E. Levi, “On the possibilities to detect field orientation and amplitude in AC machines using saturation phenomena”, in 6th Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Budapest, Hungary, 1990, pp. 552-555.
 11. M. Stojic, S. Vukosavic, „Control algorithm for on-line efficiency optimization of the vector controlled induction motor drive“, in Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Budapest, Hungary, 1990, pp. 556-559.
 12. S. Vukosavic, Lj. Peric, V. Bozovic, „PWM DC/DC Converters with Output Filter State Feedback“, in Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Budapest, Hungary, 1990, pp. 79-82.
 13. S. Vukosavic, V. R. Stefanovic, „SRM Inverter Topologies, A Comparative evaluation“, in IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting, 1990, pp. 946-958.
 14. V. Vucković, M. Stojić, S. Vukosavić, „Tesla’s Induction Motor and Modern Electrical Drives“, presented at the 4th Int. Symp. „Nikola Tesla“, Belgrade, Sept. 23-25, 1991.
 15. V. Vuckovic, S. Vukosavic, „A Low Cost Variable Speed Induction Motor Drive with Improved Static and Dynamic Properties“, presented at the European Power Electron. Conf., Firenze, 1991.
 16. V. R. Stefanovic, S. N. Vukosavic, „Space-vector PWM voltage control with optimized switching strategy“, in IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting, 1992, pp. 1025-1033.
 17. Z. Janda, M. Jankovic, J. Bebic, S. Vukosavic, V. Vuckovic „The Realization of a Novel Speed-Sensorless Induction Motor Drive“, in Ind. Electron. Soc. Conf., Bologna, Italy, pp. 1621 – 1626.
 18. L. Matic, S. Milic, V. Vuckovic, S. Vukosavic, “Efficiency optimization of induction motor drives with mechanism against speed dips on sudden load changes”, presented at the 7th Int. Power Electron. and Motion Control Conf., 1996, Budapest, Hungary, Sept. 1996.
 19. F. Talpone, M. Salano, S. Vukosavic, L. Peric, “On-line resolution switching of R/D converter”, presented at the ANAE Conf. Variable Speed Drives, Bresanone, Italy, 1996.
 20. V. Vasić, R. Jevremović, M. Zubić, S. Vukosavić, V. Vučković, “Analiza oscilatornog nacina rada asinhronog motora”, in Proc. 5th Int. Conf. TESLA III Millenium, Belgrade, Oct. 15-18, 1996, vol. 2, pp. 89-96.
 21. M. Božić, R. Jevremović, S. Vukosavić, “Realizacija laboratorijskog prototipa za vektorsko upravljanje asinhronim motorom”, in Proc. 5th Int. Conf. TESLA III Millenium, Belgrade, Oct. 15-18, 1996, vol. 1, pp. 127-134.
 22. A. Statkić, N. Rasić, B. Jeftenić, S. Vukosavić, “ Uticaj iznadmodulacionog režima PWM invertora na vektorsko upravljanje asinhronog motora”, in Proc. 5th Int. Conf. TESLA III Millenium, Belgrade, Oct. 15-18, 1996, vol. 1, pp. 113-120.
 23. M. Stojić, M. Naumović, S. Vukosavić, “Cross-coupled speed – controlled drives with Tesla’s induction motor”, in Proc. 5th Int. Conf. TESLA III Millenium, Belgrade, Oct. 15-18, 1996, vol. 2, pp. 51-64.
 24. M. Salano, F. Talpone, S. Vukosavic, “Analisi del problema dell’ accoppiamento elastico in applicazioni di servo motori ad alte prestazioni e implementazione di un filtro di notch”, presented at the ANAE Conf. Variable Speed Drives, Bresanone, Italy, Mar. 10-12, 1997.
 25. S. N. Vukosavic, Lj. S. Peric, V. Vuckovic, “Single Sensor Three Phase Inverters with Reactive Power Feedback“, in 8th Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Prague, Sept. 1998, pp. 2.224-2.228.
 26. D. Marcetic, S. N. Vukosavic, “Rotor Parameter Identification in Field-Oriented Induction Machine Control Based on Electrical Torque Estimation“, in 8th Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Prague, Sept. 1998, pp. 4.171-4.176.
 27. V. V. Vasić, S. N. Vukosavić, V. S. Vučković, M. Zubić, “Sustained speed oscillaations in induction motor drives”, in Proc. Int. Univ. Power Eng. Conf., Napier Univ. Edinburgh, Scotland, Sept. 8-10, 1998, vol. 2, pp. 779-782.
 28. Z. A. Hadzimurtezic, S. N. Vukosavic, „Design of microprocessor-based speed servomechanism with AC motor and electromagnetic resolver“, presented at the Advanced Digital Control Solutions Conf., Krim, Russia, 2000.
 29. A. Lange, R. Poggio, M. Salano, S. N. Vukosavic, “Tempi di campionamento e risoluzione dei transduttori per applicazioni ad accoppiamento diretto”, in ANIPLA Annu. Meeting, Milano, Italy, Mar. 27-28, 2003.
 30. P. Matic, B. Blanusa, S. N. Vukosavic,“A Novel Direct Torque and Flux Control Algorithm for the Induction Motor Drive“, in IEEE Int. Elect. Mach. and Drives Conf., Madison, USA, June 1-4, 2003., pp. 965-970.
 31. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat., “A five-phase two-machine vector controlled induction motor drive supplied from a single inverter”, presented at 10th European Conf. Power Electron. and Applicat., Toulouse, France, 2003, CD-ROM Paper 0001.
 32. M. Jones, E. Levi, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “Independent vector control of a seven-phase three-motor drive system supplied from a single voltage source inverter”, in IEEE Power Elec. Spec. Conf., Acapulco, Mexico, 2003, pp. 1865-1870.
 33. A. Iqbal, S. N. Vukosavic, E. Levi, “Vector control of a five-phase induction motor drive”, in 38th Int. Univ. Power Eng. Conf., Thessaloniki, Greece, 2003, CD-ROM Paper EMD II, pp. 57-60.
 34. E. Levi, A. Iqbal, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “Modelling and control of a five-phase series-connected two-motor drive”, in IEEE Ind. Elec. Soc. Annual Meeting, Roanoke, Virginia, 2003, pp. 208-213.
 35. M. Jones, E. Levi, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “A novel nine-phase four-motor drive system with completely decoupled dynamic control”, in IEEE Ind. Elec. Soc. Annu. Meeting, Roanoke, Virginia, 2003, pp. 637-642.
 36. M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, A. Iqbal, “A novel six-phase series-connected two-motor drive with decoupled dynamic control”, in IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting, Seattle, WA, 2004, pp. 639-646.
 37. M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, “Independent vector control of a six-phase series-connected two-motor drive”, in 2nd IEEE Int. Conf. Power Electron., Mach. and Drives, Edinburgh, UK, 2004, pp. 879-884, CD-ROM Paper 157.
 38. M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, “Combining induction and permanent magnet synchronous machines in a series-connected six-phase vector-controlled two-motor drive”, in IEEE Power Electron. Specialists Conf., Recife, Brazil, June 2005, pp. 2691-2697.
 39. M. Jones, S. N. Vukosavic, E. Levi, “Experimental performance evaluation of six-phase series-connected two-motor drive systems”, in 11th European Conf. Power Electron. and Applicat., Dresden, Germany, Sept. 2005, p. 12, CD-ROM Paper 026.
 40. A. Iqbal, S. Vukosavic, E. Levi, M. Jones, H. A. Toliyat, “Dynamics of a series-connected two-motor five-phase drive system with a single-inverter supply”, in IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting, Hong Kong, Oct. 2005, pp. 1081-1088.
 41. D. Đ. Vračar, S. N. Vukosavić, “Resonant DC link inverter, Mathematical modeling and computer simulation, in Eurocon, Belgrade, Nov. 22-24, 2005, pp. 1679- 1682.
 42. I. Stamenković, S. N. Vukosavić, “Torque ripple verification in PM machines”, in Eurocon, Belgrade, Nov. 22-24, 2005, pp. 1497-1500.
 43. P. J. Grbovic, S.N. Vukosavic, “An auxiliary power supply based on the phase voltage ripple employed in a micro inverter for feeding three phase Tesla induction motor”, in European Conf. Power Electron. and Applicat., 2005.
 44. A. Iqbal, E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, “Generalised, sinusoidal PWM with harmonic injection for multi-phase VSIs”, in IEEE Power Electron. Spec. Conf., Jeju, Korea, 2006, pp. 2871-2877.
 45. S. N. Vukosavic, M. Jones, A. Iqbal, E. Levi, “” Transient performance evaluation of a five-phase series-connected two-motor drive”, in IEEE Power Electron., Mach. and Drives Conf., Dublin, 2006, pp. 581-585.
 46. M. Jones, E. Levi, S. N. Vukosavic, “Independent control of two five-phase induction machines connected in parallel to a single inverter supply”, in IEEE Ind. Elec. Soc. Annu. Meeting, Paris, France, 2006, 1257-1262.
 47. A. Iqbal, E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, “A PWM scheme for a five-phase VSI supplying a five-phase two-motor drive”, in IEEE Ind. Elec. Soc. Annu. Meeting, Paris, France, 2006, pp. 2575-2580.
 48. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, “Steady state modelling of series-connected five-phase and six-phase two-motor drives”, in IEEE Ind. Applicat. Soc. Annu. Meeting, Tampa, FL, 2006, pp. 415-422.
 49. M. Jones, E. Levi, S. N. Vukosavic, “A parallel-connected vector-controlled five-phase two-motor drive”, presented at the Int. Conf. Elect. Mach., Chania, Greece, 2006, CD-ROM Paper PMA2-19.
 50. E. Levi, M. Jones, S. N. Vukosavic, H. A. Toliyat, ”Stator winding design for multi-phase two-motor drives with single VSI supply”, presented at the Int. Conf. Elect. Mach., Chania, Greece, 2006, CD-ROM Paper OMM2-1.
 51. Ž. Despotović, I. Cvetković, S. Vukosavić, ”New Technology for Electrostatic Precipitator Control”, in Proc. XIV Int. Symp. Power Electron., Novi Sad, Nov. 7-9, 2007, vol. T4-3.5, pp. 1-6.
 52. Z. Despotović, S. Vukosavić, ”High Frequency Control of Electrostatic Precipitator”, in Proc. XIV Int. Symp. Power Electron., Novi Sad, Nov. 7-9, 2007, vol. T4-3.6, pp. 1-6.
 53. M. Jones, S. Vukosavic, E. Levi, D. Dujic, “Current control issues in rotor flux oriented multiphase induction motor drives”, presented at the Int. Conf. on Elect. Mach., Vilamoura, Portugal, 2008, CD-ROM Paper 834.
 54. D. Dujic, M. Jones, E. Levi, S. N.Vukosavic, “A two-motor centre-driven winder drive with a reduced switch count”, in IEEE Ind. Elec. Soc. Annu. Meeting, Orlando, FL, 2008, pp. 1106 – 1111.
 55. S. N. Vukosavic, M. Jones, D. Dujic, E. Levi, “An improved PWM method for a five-leg inverter supplying two three-phase motors”, in IEEE Int. Symp. Ind. Electron., Cambridge, UK, 2008, pp. 160-165.
 56. S. N .Vukosavic, M. Jones, E. Levi, D. Dujic, ”Experimental performance evaluation of a five-phase parallel-connected two-motor drive”, in IEEE Power Electron., Mach. and Drives Conf., York, UK, 2008, pp. 686-690.
 57. P. Matic, D. Raca, B. Blanusa, S. N. Vukosavic, “A Direct Torque Controlled induction motor drive based on control of tangential and radial component of stator flux vector”, in 23rd Annu. IEEE Appl. Power Electron. Conf. and Exposition, Austin, Texas, USA, 2008, pp. 1819-1825.
 58. M. Jones, D. Dujic, E. Levi, S. N. Vukosavic, “Dead-time effects in voltage source inverter fed multi-phase AC motor drives and their compensation”, in 13th European Conf. Power Electron. and Applicat., 2009, pp. 1-10.
 59. P. Matic, A. Rakic, S. N. Vukosavic, “Induction Motor Torque Control in Field Weakening Regime by Voltage Angle Control”, in Proc. 14th Int. Conf. Power Electron. and Motion Control, Ohrid, Ohrid, Sept. 6-8, 2010.
 60. P. Matić, A. Rakić, S. N. Vukosavić, “Direct Torque Control of Induction Motor in field Weakening Based on Gain – Scheduling Approach”, presented at the 16th Int. Symp. Power Electron., Novi Sad, Serbia, Oct. 26- 28, 2011.
 61. S. Vukosavić, Ž. Despotović, N. Popov, “Retrofit Power Supply of Electrostatic Precipitators on Thermal Power Plant-Morava”, in Proc. XVI Int. Symp. Power Electron., Novi Sad, Serbia, Dec.26-28, 2011, vol. T1-1.9, pp.1-5.
 62. P. R. Matić, A. Z. Rakić, S. N. Vukosavić, “Stator Voltage Vector Direct Torque Control of Induction machine”, in Proc. 15th Int. Power Electron. and Motion Control Conf., Novi Sad, Sebia, Sept. 4-6, 2012, pp. DS 2a.13-1 – DS2a.13-8.
 63. S. Vukosavić, N. Popov, M. Terzić, Ž. Despotović, “Multi Resonant Topology of ESP Power, Simulations and Experimental Results”, presented at the 17th Int. Symp. Power Electron., Novi Sad, Serbia, 2013.