др Зоран Радаковић, редовни професор

Radakovic

Контакт

Главни предмети

Кратка биографија

Профил

Универзитетски професор са индустријским искуством:

a) Електричне инсталације и мреже,
b) Уземљење,
c) Компензација реактивне снаге,
d) Квалитет електричне енергије,
e) Аутоматска регулација у управљање,
f) Електротермија,
g) Термичко моделовање и рачунарске симулације,
h) Обновљиви извори енергије.

Посвећена, одговорна, вредна, продуктивна особа, која тежи употребљивим резултатима.

Способности да примени теоријска знања и савремене методе и алате за решавање практичних инжењерских проблема.

Највише техничко достигнуће:

Софтвер за термичко пројектовање енергетских уљних трансформатора базиран на детаљном термо-хидрауличком моделу.

Образовање

1971-1979 Основна школа, Београд (100 %)

1979-1983 Средња школа, математички смер (IX београдска гимназија Михаило Петровић Алас), Beograd (100 %)

10.84-02.89 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, Енергетски одсек, Оцена: Средња оцена 9.32

Магистарски рад: „Поређење ефикасности сушења дрвета приеном директног диелектричног и индиректног електроотпорног загревања “

10.89-05.92 Универзитет у Београду, Електротехнички факултет, двогодишње магистарске студије: Употреба електричне енергије (укључујући курсеве из микрпроцесорских система и дигиталног управљања), Средња оцена 10

Магистарски рад: „Математичко моделовање електричног ваздушног грејања путничког железничког вагона са одељцима“

14.02.1997 Одбрањена докторска дисертација, Универзитет у Београду

Докторска дисертација: „Развој нелинеарног термичког модела енергетских уљних трансформатора“

Стипендије и награде

1986-1989 Стипендиста Српске академије наука и уметности

1989 Студент генерације на енергетском одсеку у 1989. години

1998 Докторска дисерација награђена од стране Привредне коморе Београда за 1997 годину

2001 Стипендија Alexander von Humboldt Research Fellowship

2002 – 2003 Стипендија Return Fellow of Alexander von Humboldt-Foundation

Запослења

1989-1997 Асистент. Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

1997-2001 Доцент, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

2001-2002 Стипендиста Alexander von Humboldt-Foundation. Универзитет Штутгарт, Институт за пренос електричне енергије и технику високог напона (IEH)

2002-2004 Ванредни професор, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

2004-2007 Развојни инжењер у Siemens AG, Пренос и дистрибуција електричне енергије, Трансформатори, Центар за развој технологије и иновације, Нирнберг, Немачка. Позиција: Експерт за хлађење трансформатора, одговоран за истраживање и развој на нивоу целе Сименсове групације за енергетске трансформаторе.

2006-2008 Ванредни професор, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Од 2008 Редовни професор, Катедра за енергетске претвараче и погоне, Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Пројекти, консултације и семинари за индустријске партнере

(more info on https://rs.linkedin.com/in/zoran-radakovic-10477330):

Трансформатори:

Siemens AG, Transformer division, worldwide
CG Power Systems Belgium NV
Tamini Trasformatori Srl, Italy
Alstom Mönchengladbach, Germany
EnBW (Energie Baden Württemberg), Germany
ETEL, New Zealand
EMCO, India
WEG, Brazil
Hyosung, South Korea

Електрана Никола Тесла A, Обреновац, Србија
Електрана Никола Тесла Б, Обреновац, Србија
Институт Никола Тесла, Београд, Србија
Хидро електрана Ђердап I, Србија
Хидро електрана Бајина Башта, Србија
Електродистрибуција Београд, Србија
Минел Динамо, Србија

Електроенергетске мреже (енергетска ефикасност, уземљење, заштита):

Kazzinc, Kazakhstan
Al Ain Distribution Company, United Arabic Emirates
Qatar General Electricity and Water Corporation – Kahramaa, Qatar
Hamad medical corporation – women’s hospital, Qatar

Holcim, Србија
Knjaz Milos, Аранђеловац, Србија

Обновљиви извори енергије (енергетске електроника, фотонапонски системи):

Delta Energy Systems (Germany) GmbH, Germany
TES, Germany

Telenor, Србија
Пројектовање фотонапонских система, више пројеката

Регулација и управљање:

ЈКП Рзав, Ариље, Србија
Едукативна опрема, Универзитет у Београду, Србија

Одабране публикације

A) Књиге

 1. Радаковић, З. , Јовановић, М. (2008): Специјалне електричне инсталације. Академска мисао. 280 страна.
 2. Радаковић, З. , Јовановић, М. (1995): Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе. Београд. Универзитет у Београду, Електротехнички факултет. Друго издање, 364 стране.

B) Радови

 1. Radakovic, Z., Radoman, U., Kostić, P. (2015): Decomposition of the Hot-Spot Factor, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 30, No. 1, 403-411.
 2. Radakovic, Z., Sorgic, M., Van der Veken, W., Claessens, G. (2012): Ratings of Oil Power Transformer in different Cooling Modes, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 27, No. 2, 618-625.
 3. Sorgic, M., Radakovic, Z. (2010): “Oil-Forced Versus Oil-Directed Cooling of Power Transformers,” IEEE Trans. Power Del., Vol. 25, no. 4, 2590-2598.
 4. Radakovic, Z., Sorgic, M. (2010): Basics of Detailed Thermal-Hydraulic Model for Thermal Design of Oil Power Transformers, IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 25, No. 2, 790-802.
 5. Radakovic, Z., Sorgic, M. (2008): Wirtschaftliche Betrachtung der thermischen Auslegung von ölgekühlten Leistungstransformatoren, Elektrizitätswirtschaft, Jg 107, Heft 15, 32-38
 6. Radakovic, Z., Heinzig, P., Eckholz, K., Atanasova-Hoehlein, I., Shuang-kui, D. (2007): Influence of oil viscosity to thermal characteristics of transformer with natural cooling, Transformers, Vol. 44, No. 8 (August 2007), 14 – 19 (in Chinese)
 7. Radakovic, Z., Cardillo, E., Schaefer, M., Feser, K. (2006): Design of the winding–bushing interconnections in large power transformers, Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik); Vol. 88, No. 3, 183-190.
 8. Radakovic, Z., Feser, K. (2003): A new method for the calculation of the hot-spot temperature in power transformers with ONAN cooling. IEEE Trans. on Power Delivery, Vol. 18, No. 4, 1284-1292.
 9. Hayder, T., Radakovic, Z., Schiel, L., Feser, K. (2003): Einfluss der Kurzschlussdauer auf die Alterung eines Transformators. Elektrie, Vol. 57, No. 1-4, 46-51.
 10. Radakovic, Z. (2003): Numerical determination of characteristic temperatures in directly loaded power oil transformer. European Transaction on Electrical Power (ETEP), Vol. 13, No. 1, 47-54.
 11. Radakovic, Z., Maksimovic, S. (2002): Non-stationary thermal model of indoor transformer stations. Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Vol. 84, No. 2, 109-117.
 12. Radakovic, Z., Kalic, Đ. (1997): Results of a novel algorithm for the calculation of the characteristic temperatures in power oil transformers. Electrical Engineering (Archiv fur Elektrotechnik), Vol. 80, No. 3, 205-214.
 13. Kalic, Đ., Radakovic, Z., Lazarevic, Z., Radosavljevic, R. (1993): On the determination of characteristic temperature in power oil transformers during transient states. Archiv fur Elektrotechnik, Vol. 76, 457-468.
 14. Georgijevic, N., Jankovic, M., Srdic, S., Radakovic, Z. (2016): The Detection of Series Arc-Fault in Photovoltaic Systems Based on the Arc Current Entropy, IEEE Transactions on Power Electronics, Vol. 31, Issue 8, pp. 5917-5930, doi: 10.1109/TPEL.2015.2489759
 15. Srdic, S., Nedeljkovic, M., Vukosavic, S., Radakovic, Z. (2016): Fast and Robust Predictive Current Controller for Flicker Reduction in DC Arc Furnaces, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, Issue 7, pp. 4628-4640, doi: 10.1109/TIE.2016.2536582
 16. Radakovic, Z., Paunovic, N. Milosevic, V., Jovanovic, M. (2015): Generating simple-to-apply comprehensive engineering recommendation for earthing safety in systems with solidly earthed neutral, IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 9, No 16, pp. 217-252 (doi: 10.1049/iet-gtd.2014.0853)
 17. Radakovic Z., Jovanovic M., Milosevic V. Ilic N. (2015): Application of Earthing Backfill Materials in Desert Soil Conditions, IEEE Trans. on Industry Applications (Special Issue on Grounding Systems), Vol. 51, Issue 6, Nov.-Dec. 2015, pp. 5288-5297 (DOI: 10.1109/TIA.2015.2424688)
 18. Hadziefendic, N., Kostic, M. and Radakovic, Z. (2009): Detection of series arcing in low–voltage electrical installations. European Transaction on Electrical Power (ETEP), Vol. 19, Issue 3, 423 – 432.
 19. Radakovic, Z., Topalis, F., Kostic, M. (2003): The Voltage Distortion in Low Voltage Networks Caused by Compact Fluorescent Lamps with Electronic Gear. Electric Power Systems Research, Vol. 31, 817-829.
 20. Radakovic, Z., Milosevic, V., Radakovic, S. (2002): Application of temperature fuzzy controller in indirect resistance furnace. Applied Energy (USA), Vol. 73, Issue 2, pp. 167-182.
 21. Radakovic, Z., Kostic, M. (2001): Behaviour of grounding loop with bentonite during a ground fault at an overhead line tower. IEE Proc. – Gener. Transm. Distrib., Vol. 148, No. 4, 275-278.

Број цитата: Подаци са Scopus-а (15. 3. 2017.) 302 цитата (Без самоцитата: 252), H фактор: 10

Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Zoran_Radakovic2