Електричне машине за једносмерну струју (13Е013ЕМЈС)

О предмету

Тип предметаИзборни
Фонд часова (П+В+Л)2+1+1
ЕСПБ5
Предавања
Рачунске вежбе
Лабораторијске вежбе
проф. др Слободан Вукосавић
ас. Богдан Брковић
aс. Милош Јечменица
ас. Богдан Брковић

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

 

Спецификација предмета

Циљ предмета: 

Упознавање са основном конструкцијом, принципом рада, конвенцијама и стандардима везаним за машине ЈС у мери потребној за њихово коришћење у широком спектру примене.

Исход предмета: 

Теоријска и практична знања кроз лабораторијске вежбе за брзо овладавање техникама употребе машина за једносмерну струју у широком спектру индустријске примене: електромоторни погон, вуча и аутоматизовани процеси.

Садржај предмета:

  • Главни конструкциони делови и улога. Намотаји индуктора и индукта. Магнетска реакција индукта. Главне формуле. Линеарна и нелинеарна комутација. Основне радне карактеристике мотора и генератора ЈС. Специјалне машине једносмерне струје за испитивање и примену у аутоматици:прекидачки релуктантни мотори, ЈС мотори без четкица.
  • Обавезне лабораторијске вежбе из испитивање машина једносмерне струје и одређивање њихових радних карактеристика.

Потребно предзнање:

  • Електричне машине (13Е012ГЕМА)

Обавештења

Нема нових обавештења.

Литература

 

Испитни рокови

Тренутно нема доступних испитних рокова.