Лабораторије

 1. Лабораторија за испитивање електричних машина
 2. Лабораторија за електричне микромашине
 3. Лабораторија за трансформаторе и пригушнице
 4. Лабораторија за електротермију
 5. Лабораторија за термичке процесе у електроенергетици
 6. Лабораторија за енергетске претвараче
 7. Лабораторија за електромоторне погоне
 8. Лабораторија за регулацију електромоторних погона
 9. Лабораторија за испитивање нисконапонских електричних инсталација и громобранских заштитних инсталација
 10. Лабораторија за испитивање услова радне околине
 11. Лабораторија за електрична возила
 12. Лабораторија за дигитално управљање енергетским претварачима и погонима