маст. инж. Милица Јевтић, асистент

Контакт

Кратка биографија

1999-2007. ОШ Јован Цвијић, Лозница

2001-2007. ОМШ Вук Караџић, Лозница (виолина)

2007-2011. Гимназија Вук Караџић, Лозница (Природно-математички смер)

2011-2015. Електротехнички факултет, Београд (Енергетски претварачи и погони,  Дипломски рад: Одржавање константне вредности температуре горњег уља у трансформатору променом брзине обртања вентилартора, ментор: др З. Радаковић, редовни професор)

2015-2016. Електротехнички факултет, Београд (Енергетска ефикасност, Мастер рад: Фази регулатор температуре и нагиба промене температуре у електроотпорној коморној пећи, ментор: др З. Радаковић, редовни провесор)

Предмети на којима је ангажованa

Електрично осветљење
Термички процеси у електроенергетици
Енергетски ефикасни електротермички процеси
Електроенергетске инсталације ниског напона
Електричне инсталације ниског напона 2
Пројектовање фотонапонских система

Пројекти

Термодинамички модел трансформатора у киоску, ЕТЕЛ Лимитед, Нови Зеланд

Библиографија

Н. Ђорђевић, Д. Жакула, М. Јевтић, Р.Томашевић, З. Радаковић, 2016, „Контрола температуре уљних трансформатора променом брзине обртања вентилатора“, Техника, број 1/2016, стр. 81-88, DOI:10.5937/tehnika1601081D