Маст. инж. Милош Јечменица, асистент

Контакт


Канцеларија 26,
Лабораторија за испитивање електричних машина
тел. 011 3218 368
jecmenica@etf.bg.ac.rs
Пријем студената  после часова вежби или по договору

Кратка биографија


Рођен 1984. године у Ужицу. Основну и средњу школу завршио у Ивањици. На Електротехничком факултету запослен од новембра 2011. године.

Предмети на којима је ангажован


Асинхроне машине, синхроне машине, испитивање електричних машина, пројектовање фотонапонских система.

Пројекти


Учешће на пројектима Министарства науке Републике Србије:

Пројекат МНТР 33022, Интегрисани системи за уклањање штетних састојака дима и развој технологија за реализацију термоелектрана и енергана без аерозагађења”.

Библиографија

  1. М. Jeчменица, Б. Брковић, З. Лазаревић, Самопобудни асинхрони генератор у раду на изолованој мрежи“, XIII међународни научно-стручни симпозијум Инфотех-Јахорина 2014, (ISBN 978-99955-763-3-2, М63)
  2. М. Јечменица, Ј. Трифуновић, М. Костић, Поређење могућности конвенционалне методологије и софтвера CYMGRD при пројектовању уземљивача типичне дистрибутивне трансформаторске станице“, Техника-Електротехника, Вол. 71 (1), 2016, стр. 89-96 (ISSN 0040-2176, М51).
  3. М. Јечменица, Д. Шошић, М. Терзић, „Estimation of deep-bar induction motor rotor parameters using heuristic methods of optimization“, Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MedPower 2016), стр. 122 (8.), Београд, 6-9 Nov. 2016. (DOI:  1049/cp.2016.1111, ISBN: 978-1-78561-406-4, М33).