Маст. инж. Милован Мајсторовић, сарадник у настави

Контакт

Кратка биографија

Рођен је 21. децембра 1993. године у Милићима, БиХ. Основну школу завршио у Власеници, а потом и Математичку гимназију у Београду. Основне студије на Електротехничком факултету уписао је 2012. године. Дипломирао је на смеру Енергетски претварачи и погони, са просечном оценом 9.27. Дипломски рад са темом „Топологија и спрезање инвертора у мобилном “OFF-grid”  соларном систему излазног напона 230V, 50Hz и излазне снаге 5kVA”, и под руководством др Милоша Недељковића, одбранио је 29. септембра 2016. године. На мастер академске студије, модул Енергетска ефикасност, уписао се октобра 2016. године.

Предмети на којима је ангажован

13E013EP1 – Енергетски претварачи 1

13E013EP2 – Енергетски претварачи 2

13E013UEP – Управљање енергетским претварачима

13E014PREN – Пројекат из енергетских претварача

Библиографија

Категорија М51 (водећи национални часописи)

Ž.V.Despotović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, M.Majstorović, „Sprezanje i sinhronizacija grupe invertora u OFF-grid mobilnom solarnom sistemu“, ENERGIJA-ekonomija-ekologija, Vol.3-4, Godina XVIII, pp. 252- 260, Mart 2016, UDC 620.9, ISSN 0354-8651.

Категорија M33 (међународне конференције)

Ž.V.Despotović, M.Majstorović, „Voltage Stabilisation and Synchronisation of DC/AC Power Converters in Mobile OFF-GRID Solar Power“, Full Papers Proceeding of International Conference „Power Plants 2016“, 23-27.November 2016, Zlatibor Serbia, pp. E2016-082 (1-11),  ISBN 978-86-7877-024- 1.

Ž.V.Despotović, M.Majstorović, M.D.Jovanović, I.Stevanović, „The Pressure Control in Irrigation „OFF-GRID“ Photo-Voltaic System Based on Mobile Solar Generator“,  The Fifth International Conference on Renewable Electrical Power Sources – ICRES 2017, v. 5, n. 1, p. 245-251, October  2017, Belgrade, Serbia

M.Majstorović, Ž.V.Despotović, L.Ristić, „Application of Mobile Solar OFF-grid Generator in Irrigation System – Case Study“, 19th International Symposium POWER ELECTRONICS Ee2017, October 19-21, 2017, Novi Sad, Serbia