Мастер студије

Модул Енергетска ефикасност

Правила бирања: бира се минимално 3 предмета из групе А.1. Из Групе А.2 и Групе A.3 бирају се максимално 2 предмета, од којих се један предмет може заменити са два практикума из Групе A.4 или са једним практикумом из Групе A.4 и једним пројектом из Групе A.5. Од школске 2017/18. године, уз сагласност руководиоца модуле, један предмет из групе А.2 или А.3 може се заменити предметом са листе било ког другог модула.

Напомена: Код истог наставника могу да се изаберу највише два предмета. Студент који је дипломирао на Одсеку за енергетику на Електротехничком факултету у Београду, мастер рад може да ради само из уже стручне области предмета које је положио из групе предмета А.1, А.2 или A.3, као и из области са основних академских студија из којих је имао право да ради завршни рад. Остали студенти могу да раде мастер рад само из предмета које су положили из групе А.1, А.2 и A.3.

Група А.1

  • Први семестар
13М011ЕЕПЕнергертски ефикасни електромоторни погони
13М011ДП2Дигитално управљање енергетским претварачима и погонима 2
  • Други семестар
13М011ССПСинхрони сервомотори са перманентним магнетима
13М011ЕСОЕнергетски ефикасни системи осветљења
13М011ПФНПројектовање фотонапонских система

Група А.2

  • Први семестар
13М011РСТПРачунарска симулација термичких процеса у електроенергетици
  • Други семестар
13М011ЛВЕЛабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона (избор 2 блока вежби)

Група А.3

Предмети Kатедре за енергетске претвараче и погоне

*Предмети из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен истоимени предмет на основним студијама.

  • Први семестар
13М011ЕЛОЕлектрично осветљење
13М011ЕИ2Електричне инсталације ниског напона 2
13М011РЕПРегулација електромоторних погона
13М011УЕПУправљање енергетским претварачима
13М011ЕВОЕлектрична возила
13М011ЕМЈСЕлектричне машине за једносмерну струју
13М011САЕСофтверски алати у електроенергетици
  • Други семестар
13М011ВМПВишемоторни погони
13М011ЕП2Енергетски претварачи 2
13Е013ДППДигитално управљање претварачима и погонима
13М011ЗЗЕЗагревање и заштита електричних машина
13М011ИЕМИспитивање електричних машина
13М011СЕИСпецијалне електричне инсталације
13М011ЕФТЕнергетски ефикасни електротермички процеси
13М011ПКОПретварачка кола за обновљиве изворе енергије
13М011ОПИОпшти инжењеринг

Група А.4

Практикуми Катедре за енергетске претвараче и погоне

*Практикуми из групе А.4 не могу се бирати уколико је положен истоимени практикум на основним студијама.

  • Први семестар
13Е014ПЕППрактикум из електромоторних погона
13Е013ПДС Практикум из дигиталних сигналних процесора
  • Други семестар
13Е014ПРЕППрактикум из регулације електромоторних погона

Група А.5

Пројекти Катедре за енергетске претвараче и погоне

*Пројекти из групе А.3 не могу се бирати уколико је положен истоимени пројекат на основним студијама.

  • Први семестар
13М011ПРЕТПројекат из енергетских трансформатора
13М011ПРЕИПројекат из електричних инсталација
13М011ПРПЕПројекат из електромоторних погона
13М011ПРСМПројекат из синхроних машина
13М011ПРЕНПројекат из енергетских претварача
13М011ПРУППројекат из дигиталног управљања претварачима и погонима