др Милан Бебић, ванредни професор

Контакт


Канцеларија бр. 77
Лабораторија за електромоторне погоне (Лабораторије 22 i 20)
bebic@etf.bg.ac.rs 
тел. 011-3218-339
Пријем студената после часова или по договору.

Кратка биографија


Рођен 1967. године у Панчеву.
На Електротехничком факултету запослен од 1993. године.

Предмети на којима је ангажован


Група предмета из електромоторних погона:

 1. Електромоторни погони, обавезан за студенте Одсека за енергетику на 3. години студија,
 2. Регулација електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 3. или 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 3. Практикум из електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 4. Практикум из регулације електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 5. Пројекат из електромоторних погона, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 6. Вишемоторни погони, изборни са студенте Одсека за енергетику на 4. години студија и модула за Енергетску ефикасност на мастер студијама.
 7. Енергетски ефикасни електромоторни погони, из групе А1 на модулу за Енергетску ефикасност на мастер студијама
 8. Вишемоторни електрични погони, на модулу Енергетски претварачи и погони на докторским академским студијама
 9. Интеграција електромоторних погона у сложене системе покретања и управљања, на модулу Енергетски претварачи и погони на докторским академским студијама

На свим предметима на основним и мастер студијама, Милан Бебић је ангажован заједно са колегиницом доц. др Лепосавом Ристић.

Пројекти

 1. „Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима”, Национални програм технолошког развоја 2011, Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије
 2. „Избор и привлачење стратешког партнера за завршетак изградње ТЕ Колубара Б и изградњу ТЕНТ Б3”, 2006 – 2011, ЈП „Електропривреда Србије“
 3. „Пројекат и реализација рада рударских машина на површинским коповима без посаде”, Национални програм технолошког развоја 2008-2009, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
 4. „Унапређење организације одржавања на површинским коповима Електропривреде Србије увођењем проактивног система надзора”, Национални програм технолошког развоја 2008-2009, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
 5. „Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт флуида и материјала”, Национални програм енергетске ефикасности 2006-2008, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
 6. „Оптимизација погона и конструкционих елемената транспортних система на површинским коповима код њихове ревитализације и модернизације”, Национални програм енергетске ефикасности 2005-2008, Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије
 7. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије број 33017: „Повећање енергетске ефикасности у одабраном индустријском сектору кроз имплементацију система енергетског менаџмента у малим и средњим предузећима“.
 8. Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја републике Србије број 33016: „Истраживање, развој и примена програма и мера за енергетску ефикасност електромоторних погона“
 9. Реконструкција и модернизација електро дела две порталне дизалице ЕПД-160/50т-15м-УК инсталиране на улазној грађевини ХЕ Ђердап 1 у Кладову, сарадња са фирмом Микро контрол д.о.о. Београд
 10. Техничка контрола Главног електро пројекта замене система управљања на багерима SchRs630 Г1 и Г4 на погону Тамнава-Западно поље, за потребе Рударскog басенa „Колубара“ Лазаревац
 11. Израда пројектне документације обртног транспортера Б-1600, за потребе П.Д. „Термоелектране и копови Костолац“ д.о.о., Костолац
 12. Израда Пројекта реконструкције система управљања за роторни багер SRs 2000 (погонски број Г-2) на погону Тамнава-Западно поље, за потребе Рударскog басенa „Колубара“ Лазаревац
 13. Израда пројекта реконструкције и модернизације електро опреме багера дреглајна Еш 10/70 на погону Поља Д, за потребе Рударскog басенa „Колубара“ Лазаревац
 14. Ревитализација потопљене електро опреме BRx140 35/50.1 (Bandwagen 4) Тамнава Запад са услугом уградње, сарадња са фирмом „COMEL“ д.о.о.
 15. Набавка електро опреме, надзор над монтажом, испитивање и пуштање у рад и израда пројекта изведеног стања за Одлагач BRs/Ars 1600 3 (Одлагач 3) са услугом уградње, сарадња са фирмом „COMEL“ д.о.о.
 16. Пројекат реконструкције система управљања и замене Вард-Леонардове групе статичким и фреквентним претварачима за роторне багере SRs1200+VR (погонски бројеви Г-4, Г-5 и Г-6) на погону Поље Д, за потребе Рударског басена „Колубара“ Лазаревац
 17. Израда пројекта реконструкције крана 100/15 т у ЛИ ХЕ – ХЕ Потпећ, за потребе јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд
 18. Пројекат замене погона и управљања сифонским дизалицама у ХЕ Зворник, за потребе јавног предузећа „Електропривреда Србије“ Београд
 19. Израда студије Анализа резима рада, избор и прорачун параметара и карактеристика хидрогенератора, сарадња са фирмом „Термоенерго-Инжењеринг“ д.о.о.

Библиографија

Радови публиковани у међународним часописима

 • Jeftenić B, Bebić M: Realization of Rewinder with a Reduced Number of Sensors IEEE Transactions on Industrial Electronics, V 57, No. 8, 2010, pp. 2797 – 2806, DOI 10.1109/TIE.2009.2036638, ISSN 0278-0046, IF 3,481
 • Krgović, Jeftenić B., Bebić M., Jovanović M., Belinčević M.: Electric motor drive of paper machine with asynchronous motors, Cellulose Chemistry and Technology, Vol. 38, Issue 5-6, 2004, pp. 345-351, ISSN: 0576-9787, IF 0,161
 • Jeftenić B., Krgović M., Bebić M., The Selection of Sectional Drives for the Replacement of the Line Shaft Drive in a Paper Machine, Cellulose Chemistry and Technology, Vol. 36, Issue 5-6, 2002, 559-565, ISSN: 0576-9787, IF 0,112
 • Jeftenić B., Bebić M., Mitrović N., A simple speed sensorless control for variable frequency induction motor drives, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 14, No. 3, 1999, 500-505, Print ISSN: 0885-8969, Online ISSN: 1558-0059, DOI: 10.1109/60.790903, IF 0,360
 • Mataušek M., Jeftenić B., Miljković D., Bebić M., Gain scheduling control of DC motor drive with field weakening, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 43, No. 1, 1996, 153-162, Print ISSN: 0278-0046, Online ISSN: 1557-9948, DOI: 10.1109/41.481421, IF 0,346
 • Rosić M., Bebić M.: Analysis of Torque Ripple Reduction in Induction Motor DTC Drive with Multiple Voltage Vectors, Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 15, No. 1, 2015, pp. 105-114, ISSN: 1582-7445 e-ISSN: 1844-7600 DOI: 10.4316/AECE.2015.01015, IF 0.459
 • Rosić M,, Jeftenić B., Bebić M.: Reduction of torque ripple in DTC induction motor drive with discrete voltage vectors, Serbian Journal of Electrical Engineering, vol. 11, br. 1, 2014, pp. 159-173, ISSN 1451 – 4869 DOI:10.2298/SJEE131204014R

Радови презентовани на међународним конференцијама

 • Ristić L., Bebić M., Štatkić S., Mihailović I., Jevtić D., Jeftenić B.: Bulk Material Transportation System in Open Pit Mines with Improved Energy Efficiency – of the 15th WSEAS International Conference on Systems (Part of the 15th WSEAS CSCC Multiconfrence), ISBN: 978-1-61804-023-7, ISSN: 1792-4235, Corfu Island, Greece, July 14-16, 2011, pp 327 – 332 – Predavanje po pozivu sa međunarodnog skupa štampano u celini
 • Bebić M., Rašić N., Ristić L., Jevtić D., Mihailović I., Štatkić S., Jeftenić B.: Realization of Rewinder With Sensorless Tension Control – of the 16th International Symposium on Power Electronics – Ee2011, Novi Sad, Republic of Serbia, 26th – 28th, October, 2011, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671
 • Jevtić D., Mihailović I., Ristić L., Bebić M., Štatkić S., Rašić N., Jeftenić B.: Improving Energy Efficiency of Belt Conveyor System – of the 16th International Symposium on Power Electronics – Ee2011, Novi Sad, Republic of Serbia, 26th – 28th, October, 2011, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671
 • Rašić N., Štatkić S., Bebić M., Ristić L., Jeftenić B.: Controlled Two-Crawler Travel Drives on Open Pit Mines – of the 16th International Symposium on Power Electronics – Ee2011, Novi Sad, Republic of Serbia, 26th – 28th, October, 2011, ISBN 978-86-7892-356-2, COBISS.SR-ID 266961671
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Štatkić S., Mihailović I., Jevtić D.: Optimal Utilization of the Bulk Material Transportation System based on Speed Controlled Drives – XIX International Conference on Electrical Machines, Rome, Italy – September 6 – 8, 2010, Print ISBN: 978-1-4244-4174-7 DOI: 10.1109/ ICELMACH.2010.5608055
 • Štatkić S., Jeftenić B., Bebić M.: Controlled Multi Motor Crawler Drive with Adjustable Steering Radius on Open Pit Mining Machines – of The International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2010, Pisa, Italy, 2010 Print ISBN: 978-1-4244-4986-6, DOI: 10.1109/SPEEDAM.2010.5545030
 • Jeftenić B., Mihailović I., Bebić M., Ristić L., Jevtić D., Rašić N., Štatkić S.: Energy efficiency in transportation of bulk material with frequency controlled drives – of 14th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2010, ISBN: 978-1-4244-7854-5, IEEE catalog number CFP 1034A-DVD, pp T5 105-113, Ohrid, Macedonia, Sept. 2010.
 • Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Štatkić S.,: Universal Control Block for Paper Machine Drives – IEEE International Conference on Industrial Technology ICIT 2010, Chile, 2010, Print ISBN: 978-1-4244-5695-6, DOI: 10.1109/ICIT.2010.5472759
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Štatkić S.: Controlled Induction Motor Drives Supplied by Frequency Converters on Belt Conveyors – Modeling and Commissioning – IEEE-IECON 2009 – The 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, November 3-5, 2009, Porto, Portugal. Digital Object Identifier: 10.1109/IECON.2009.5414671
 • Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Jevtić D., Mihailović I., Rašić N., Štatkić S.: Basic concept of remote control of multi motor drive of belt conveyor with uniform load distribution – CD Proc. Program of 15th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics, 12 – 14 October 2009, Dubrovnik, Croatia.
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Rašić N.: New solution of tangent rewinder drive in the board factory – ICEM’08- XVIII International Conference on Electrical Machines, Vilamoura (Algarve), Portugal, 2008. Digital Object Identifier: 10.1109/ICELMACH. 2008. 4800200
 • Jeftenić B., Bebić M., Gvozdenović M., Rašić N., Ristić L., Jevtić D., Lučić P., Slavković D.: Load Equalization for High-Power Induction Motors by Speed Control in Limited Range – of The International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion SPEEDAM 2008, Ischia, Italy, Digital Object Identifier 10.1109/SPEEDHAM.2008.4581119
 • Jeftenić B., Rašić N., Bebić M., Jevtić D., Mihailović I., Štatkić S., Jeftenić I.: Revitalization and modernization of drives and control systems on continuous surface mining machines – 13th International Symposium Continuous Surface Mining, ISCSM 2016 Belgrade, Serbia, 11-14th September 2016, ISBN 978-86-83497-23-2
 • Rašić N., Jeftenić B., Bebić M., Štatkić S., Ristić L.: Advanced control algorithm of bucket wheel excavator operation according to the criterion of desired capacity – 13th International Symposium Continuous Surface Mining, ISCSM 2016 Belgrade, Serbia, 11-14th September 2016, ISBN 978-86-83497-23-2
 • Rašić N., Bebić M., Ristić L., Mihailović I., Jevtić D., Štatkić S., Jeftenić B.: Improved Efficiency of Bucket Wheel Excavator Operation with Advances in the Control Algorithm – Environment-Friendly Energies and Applications EFEA 2016 Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016 CFP1676T-USB ISBN 978-1-5090-0748-6 DOI 10.1109/ EFEA.2016.7748809
 • Rosic M., Bjekic M., Bebic M, Jeftenic B.: Electromotive Force Compensation in Direct Torque Control with Discretized Voltage IntensitiesEnvironment-Friendly Energies and Applications EFEA 2016 Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016 CFP1676T-USB ISBN 978-1-5090-0748-6 DOI: 10.1109/EFEA.2016.7748810
 • Tošić N., Bukvić A., Dimitrijević V., Bebić M., Ristić L.: Hardware in the Loop Model for Irregular Conditions in Tension Leveler Applications – Environment-Friendly Energies and Applications EFEA 2016 Belgrade, Serbia, 14-16 September 2016 CFP1676T-USB ISBN 978-1-5090-0748-6 1109/EFEA.2016.7748816
 • Jeftenić, B., Bebić, M., Mihailović, I., Rašić, N., Štatkić, S., Aleksandrović, S., Jeftenić, I., Jevtić, D., Ristić, L.: Power converters on mining machines – 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad (T1-3, pp. 1-5). Novi Sad: Društvo za Energetsku elektroniku ISBN 978-86-7892-547-4 SR-ID 281111047
 • Brković B., Kvaščev G., Bebić M.: Model predictive controller for flying shear application 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad (T2-1, pp. 1-5). Novi Sad: Društvo za Energetsku elektroniku ISBN 978-86-7892-547-4 SR-ID 281111047
 • Rosić M, Bebić M., Đorđević N., Jeftenić B., Bjekić M.: Torque Ripple Reduction in DTC with Discretized Voltage Intensities – 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad (DS1-T2-1, pp. 1-6). Novi Sad: Društvo za Energetsku elektroniku ISBN 978-86-7892-547-4 SR-ID 281111047
 • Tošić N., Rangelov Z., Bebić M., Ristić L., Dimitrijević V., Radosavljević V., Mehandžić S.: Modeling and control strategies for load sharing in strip processing application – 18th International Symposium on Power Electronics – Ee2015, Novi Sad (T2.2, pp. 1-6). Novi Sad: Društvo za Energetsku elektroniku ISBN 978-86-7892-547-4 SR-ID 281111047
 • Ristić L., Mihailović I., Jeftenić I, Nikolić A., Bebić M.: Energy efficiency in paper industry — Study of two cases – 3rd International Symposium on Environmental Friendly Energies and Applications (EFEA), 2014 pp 359 – 364, IEEE Conference Publications      DOI: 10.1109/EFEA.2014.7059960
 • Mihailović I., Mirić S., Bebić M., Jeftenić B., Drive in the Loop Simulation of Electrical Drives – 17th International Symposium on Power Electronics – Ee2013, Novi Sad (T2.2, pp. 1-7). Novi Sad: Društvo za Energetsku elektroniku ISBN 978-86-7892-551-1 SR-ID 281319687
 • Ristić L., Bebić M., Jevtić D., Jeftenić B., Štatkić S., Nikolić A: Controlled multi motor drives of high power belt conveyors: Practical experiences during the exploitation of the system on open pit mine –Recent Researches in Electric Power and Energy Systems, 13th WSEAS International Conference on Electric Power Systems, High Voltages, Electric Machines (POWER 13), pp. 65-70, Chania, Crete, Greece, ISBN: 978-960-474-328-5
 • Rašić N., Bebić M., Ristić L., Jeftenić B., Štatkić S.: Control of the Main Working Axes of Bucket Wheel Excavators According to the Criterion of Desired Capacity – IECON 2013, pp. 3431-3436, IEEE Catalog Number: CFP13IEC-USB, Vienna; Austria, Nov, 2013. DOI:10.1109/IECON.2013.6699680
 • Štatkić, S., Rašić, N., Jevtić, D., Bebić, M., Ristić, L., Jeftenić, B.: Controlled multimotor drive for crawler transport in Extreme operating conditions – International scientific conference UNITECH ’12, pp I92-I97, Gabrovo, Bulgaria16-17. Nov. 2012. ISSN 1313-230X
 • Ristić L., Bebić M., Jevtić D., Mihailović I., Rašić N., Jeftenić B., Štatkić S.: Development of the algorithm for speed control of belt conveyor system on open pit mines – Proc. of the IX International Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2012, pp. 239-246, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina, 01-03. November 2012. ISSN/ISBN:978-99955-46-14-4
 • Ristić L., Bebić M., Jevtić D., Mihailović I., Štatkić S., Rašić N., Jeftenić B.: Fuzzy speed control of belt conveyor system to improve energy efficiency – Proc. of the 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. DS2a.9-1- DS2a.9-7, Novi Sad, Serbia, sept. 2012. ISBN: 978-1-4673-1971-3 DOI: 1109/EPEPEMC.2012.6397260
 • Bebić M., Rašić N., Štatkić S., Ristić L., Jevtić D., Mihailović I., Jeftenić B.: Drives and Control System for Paper-Board Cross Cutter – of 15th International Power Electronics and Motion Control Conference EPE-PEMC 2012, IEEE catalog number CFP 1234A-USB, pp. LS6c.3-1- LS6c.3-8, Novi Sad, Serbia, sept. 2012. ISBN: 978-1-4673-1971-3 DOI: 10.1109/EPEPEMC.2012.6397495
 • Štatkić S., Bebić M., Rašić N., Jevtić D., Ristić L., Mihailović I., Jeftenić B.: Computer Integrated System for Control of Multi-Motor Crawler Drive on Open Pit Mining Machines – of 4th International Mining Congress BALKANMINE 2011, pp 649-655, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Mining and Geotechnology, Slovenia 18-20. Oct. 2011. ISSN 978-99955-46-14-4

 Радови публиковани у домаћим часописима

 •  Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Štatkić S., Jevtić D., Mihailović I., Rašić N., „Realization of System of Belt Conveyors Operation with Remote Control”, Integritet i vek konstrukcija, Zajedničko izdanje Društva za integritet i vek konstrukcija (DIVK) i Instituta za ispitivanje materijala (IMS), ISSN 1451-3749, Vol 10, No 1, 2010, pp. 21-31, UDK/UDC: 621;

Радови презентовани на домаћим конференцијама 

 • Jeftenić B., Bebić M., Mihailović I., Rašić N., Jevtić D., Ristić L., Štatkić S., Lukić S., Đurić S., Stanković M., Ilić V., Zindović M.: Sistemi za nadzor i upravljanje pogonima papir i karton mašina – Zbornik radova XVII Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike CPA&G, Zlatibor, 21-24.6.2011., ISBN 978-86-7401-26-3
 • Jeftenić B., Bebić M., Rašić N., Jevtić D., Mihailović I., Ristić L., Ilić V., Zindović M.: Novi elektromotorni pogon papir mašine u Fabrici Hartije Beograd – Zbornik radova XVI Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike CPA&G, Zlatibor, 15-18.6.2010.
 • Jeftenić B., Rašić N., Jevtić D., Bebić M., Mihailović I., Ristić L., Štatkić S.: Projektovanje i realizacija novih rudarskih mašina na kopu Drmno – elektro deo – Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika – MAREN 2010, Lazarevac, 16-18.6.2010.
 • Jeftenić B., Rašić N., Bebić M., Jevtić D., Štatkić S., Mihailović I., Ristić L.: Revitalizacija i modernizacija sistema za upravljanje i pokretanje rudarskih mašina na kopu Drmno u periodu 2002-2010 – Mehanizacija i automatizacija u rudarstvu i energetika – MAREN 2010, Lazarevac, 16-18.06.2010
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Štatkić S., Rašić N., Jevtić D., Gvozdenović M.: Razvoj algoritma za regulaciju brzine sistema tračnih transportera – XV Međunarodni  simpozijum Energetska elektronika – Ee 2009, Novi Sad,  28-30 Oktobar, 2009.
 • Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Jevtić D., Mihailović I., Rašić N., Štatkić S.: Daljinski nadzor i upravljanje sistemom tračnih transportera – XV Međunarodni  simpozijum Energetska elektronika – Ee 2009, Novi Sad, 28-30 Oktobar, 2009.
 • Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Štatkić S., Jevtić D., Rašić N.: Retrospektiva razvoja elektromotornih pogona u papirnoj industriji kod nas u poslednjih 10 godina i planovi za budućnost – Zbornik radova XV Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike CPA&G, ISBN 978-86-7401-259-8, pp. 41-49, Zlatibor, 2009.
 • Jeftenić B., Bebić M., Ristić L., Jevtić D., Rašić N., Štatkić S., Ignjatović D.: Primena savremenih regulisanih pogona na rudarskoj mehanizaciji – III Međunarodni Simpozijum ELEKTRANE, Vrnjačka Banja, 28.-31.10.2008.
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Rašić N.: Novi sistem nadzora za tangentni premotač u fabrici kartona Umka – XIV Međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike CPA&G, Zlatibor, 2008.
 • Bebić M., Jeftenić B., Jevtić D., Rašić N., Ristić L., Štatkić S.: Primena regulisanih asinhronih pogona napajanih iz frekventnih pretvarača na tračnim transporterima – XIV Međunarodni  simpozijum Energetska elektronika – Ee 2007, Novi Sad, Novembar 2007.
 • Jeftenić B., Ristić L., Bebić M., Kostić V., Mitrović N.: Savremene metode upravljanja pumpama za odvodnjavanje tla na površinskim kopovima – XIV Međunarodni  simpozijum Energetska elektronika – Ee 2007, Novi Sad, Novembar 2007.
 • Jeftenić B., Rašić N., Bebić M., Mihailović I., Ilić V., Erić D.: Novi upravljački sistem premotača u fabrici hartije BeogradZbornik radova XXI međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, CPA&G, pp 89-94, Zlatibor, 21.-24. jun 2016. ISBN 978-86-7401-283-3
 • Bukvić, Tošić N., Dimitrijević V., Bebić M.: Hardware in the loop simulation for tension levelerIcETRAN 2016, Društvo za Etran, Zlatibor, 2016. pp- AUI2.2.1-6 ISBN 978-86-7466-618-0
 • Jeftenić B., Bebić M., Rašić N., Jevtić D., Ristić L., Mihailović I., Štatkić S., Jeftenić I.: Modernizacija elektro dela papir mašine prilagođena ograničenom obimu i dinamici investicijaZbornik radova XX međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, CPA&G, pp 175-183, Zlatibor, 16.-19. jun 2015.  ISBN 978-86-7401-283-3
 • Jeftenić B., Bebić M., Štatkić S., Aleksandrović S., Jeftenić I., Ajdačić D., Josipović M.: Modernizacija bagera dreglajna eš 10/70 VII međunarodna konferencija ugalj 2015 Zlatibor, 14-17. oktobar 2015. PROCEEDINGS, pp 73-86. ISSN/ISBN: 978-86-83497-22-5
 • Ristić L., Rašić N., Jevtić D., Mihailović I., Bebić M., Jeftenić B., Štatkić S.: Realizacija sistema rudarskih mašina povećane efikasnosti na površinskim kopovima – upravljanje i pokretanje X Međunarodni simpozijum istraživanja i projektovanja za privredu, pp. 220-241, Institut za istraživanja i projektovanja za privredu, Beograd, Decembar, 2014. ISBN 978-86-84231-35-4
 • Jeftenić B., Bebić M., Mihailović I., Rašić N., Jeftenić I., Đurić S.: Analiza mogućnosti povećanja linijske brzine karton mašine sa stanovišta elektromotornih pogonaZbornik radova XIX međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, CPA&G, pp 133-140, Zlatibor, 25.-28. jun 2013. ISBN 978-86-7401-283-3
 • Antić, Bebić M.: Eksperimentalna analiza rada i gubitaka regulisanog elektromotornog pogona pri smanjenom opterećenju57. konferencija ETRAN, Društvo za Etran, Zlatibor, 2013. , pp. EE1.2.1-5 ISBN  978-86-80509-68-6
 • Rosić, Jeftenić B., Bebić M.: Analiza mogućnosti smanjenja ripla momenta kod DTC sa diskretnim naponskim vektorima 57. konferencija ETRAN, Društvo za Etran, Zlatibor, 2013. pp. EE2.1.1-6 ISBN 978-86-80509-68-6
 • Rašić N., Štatkić S., Ristić L., Bebić M.: Poništavanje viših harmonika u višemotornom pogonu sa krutom mehaničkom vezom konferencija ETRAN, Društvo za Etran, Zlatibor, 2013. pp. EE1.4.1-6 ISBN 978-86-80509-68-6
 • Bebić M., Jeftenić I., Rašić N., Jeftenić B., Krgović M., Ilić V., Zindović M.: Povećanje pogonskih kapaciteta papir mašine PM-4 u fabrici hartije Beograd Zbornik radova XVIII međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, CPA&G, pp 138-143, Zlatibor, 19.-22. jun 2012.         ISBN 978-86-7401-283-3
 • Bebić M., Rašić N., Ristić L., Jeftenić I., Jevtić D., Mihailović I., Jeftenić B., Đurić S., Nešković D.: Elektromotorni pogoni i upravljački sistem poprečnog rezača AS-28 u fabrici kartona Umka Zbornik radova XVIII međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike, CPA&G, pp 144-153, Zlatibor, 19.-22. jun 2012. ISBN 978-86-7401-283-3
 • Jeftenić I., Bebić M.: Opservacija ugla njihanja tereta usled horizontalnog pomeranja krana Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, pp EE1.3-1-4- EE1.3-1-8, Zlatibor, 11-14. juna 2012. ISBN 978-86-80509-67-9
 • Mihailović I., Bebić M.: Korišćenje laboratorijskog simulatora opterećenja za analizu rada pogona sa dugačkim vratilom Zbornik radova 56. Konferencije za ETRAN, ISBN 978-86-80509-67-9, pp EE1.4-1-4- EE1.4-1-8, Zlatibor, 11-14. juna 2012. ISBN 978-86-80509-67-9
 • Jeftenić B., Bebić M., Mihailović I., Rašić N., Jevtić D., Ristić L., Štatkić S., Lukić S., Đurić S., Stanković M., Ilić V., Zindović M.: Sistemi za nadzor i upravljanje pogonima papir i karton mašina Zbornik radova XVII Međunarodnog simpozijuma iz oblasti celuloze, papira, ambalaže i grafike CPA&G, pp 29-38, Zlatibor, 21-24.6.2011. ISBN 978-86-7401-275-8