Настава

Наставници и сарадници Катедре, заједно са члановима Катедре за Електроенергетске системе, чине Одсек за енергетику. На основним академским студијама студије су организоване у оквиру изборног подручја- модула Енергетика.

На мастер студијама понуђени модул зове се Модул за енергетску ефикасност.

На докторским академским студијама понуђено је изборно подручје- модул Енергетски претварачи и погони.