Основне студије

Модул Енергетика

Обавезни предмети

 • 2. година
  13Е012ГЕМАЕлектричне машине
  13Е012ЕИННЕлектроенергетске инсталације ниског напона
 • 4. година
  13Е014ТПЕТермички процеси у електроенергетици

Изборни предмети

 • Зимски семестар
  13Е013ЕЛОЕлектрично осветљење
  13Е013ЕИ2Електричне инсталације ниског напона 2
  13Е013РЕПРегулација електромоторних погона
  13Е013УЕПУправљање енергетским претварачима
  13Е013ЕВОЕлектрична возила
  13Е013ЕМЈСЕлектричне машине за једносмерну струју
  13Е013САЕСофтверски алати у електроенергетици
  13Е013ЗЗЕЗагревање и заштита електричних машина
 • Летњи семестар
  13Е013ВМПВишемоторни погони
  13Е013ЕП2Енергетски претварачи 2
  13Е013ГДППДигитално управљање претварачима и погонима
  13Е013ИЕМИспитивање електричних машина
  13Е013СЕИСпецијалне електричне инсталације
  13Е013ЕФТЕнергетски ефикасни електротермички процеси
  13Е013ПКОПретварачка кола за обновљиве изворе енергије
  13Е013ОПИОпшти инжењеринг