Управљање енергетским претварачима (13Е013УЕП)

О предмету

Тип предметаИзборни
Фонд часова (П+В+Л)2+1+1
ЕСПБ5
Предавања
Рачунске вежбе
Лабораторијске вежбе
доц. др Милош Недељковић
мс Милован Мајсторовић
мс Милован Мајсторовић

Картон предмета је доступан на сајту факултета.

 

Спецификација предмета

Циљ предмета: 

Упознавање студената са карактеристикама прекидачких елемената са аспекта управљања, функционалним захтевима и техникама имплементације управљачких кола, техникама за галванско изоловање управљачких кола и техникама синхронизације претварача, мерним методама у управљачким колима. Повезивање претходних знања из аутоматике и електронике и њихова примена при синтези управљачких кола.

Исход предмета: 

Студенти треба да разумеју карактеристике прекидачких елемената са аспекта управљања, као и функционалне захтеве и техничке аспекте управљачких кола који су неопходни за њихову практичну реализацију. На основу стеченог знања, студенти треба да могу да пројектују управљачка кола за полупроводничке прекидачке компоненте.

Садржај предмета:

  • Извори напајања управљачких кола. Захтеви прекидачких елемената са аспекта управљања, заштите. Геометрија управљачког кола и њен утицај на EMI. Мерење струје прекидача и оптерећења. Кола за мрежом вођене претвараче: синхронизација, заштите. Реализација линеарног управљачког система, компензација полова. Извори напонских референци. Филтрирање сигнала. Импулсно-ширински модулатор.
  • Aнализа рада управљачких кола помоћу мерења на лабораторијским прототипима претварача. Синтеза управљачког кола задатих особина.

Потребно предзнање:

  • Енергетски претварачи 1 (13Е013ЕП1)
  • Енергетски претварачи 2 (13Е013ЕП2)

 

Обавештења

Нема нових обавештења.

Литература

 

Испитни рокови

Тренутно нема доступних испитних рокова.